Byggenæringen trenger ungdom og ikke minst flere jenter til å velge bygg- og anleggsteknikk 1. mars. (Arkivfoto: Byggmesteren)

Byggenæringen har stort behov for flere fagarbeidere

Rekruttering: BNLs årlige medlemsundersøkelse bekrefter at nesten halvparten av bedriftene i byggenæringen har problemer med å få tak i fagarbeidere. I enkelte bransjer er det enda vanskeligere.

Byggenæringens Landsforening (BNL) gjennomfører årlig en spørreundersøkelse «Byggenæringens fremtidsbarometer» hvor det stilles spørsmål blant annet kompetansebehov.

Gode muligheter for jobb

Halvparten av bedriftene i undersøkelsen (45 prosent) svarer at de sliter med å få tak i fagarbeidere.

– Undersøkelsen bekrefter Kompetansebehovsutvalget (KBU) rapport som også peker på at mangelen på kvalifisert arbeidskraft er spesielt stor i byggenæringen, sier Leegaard.

Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL. (Foto: BNL)

Leeggard mener at stor etterspørsel etter kompetanse vil gi jobbutsikter til de av landets 16-åringer som velger bygg- og anleggsteknikk.

1. mars som er fristen for videregående opplæring.

– Det er også store forskjeller mellom bransjene. Hele åtte av ti bedrifter innen ventilasjon- og blikkenslagere, anleggsgartnere og takentreprenørene svarer at de sliter med å få tak i fagfolk.

Lærlinger

67 prosent av bedriftene som har svart på undersøkelsen klarer å få tak i lærlinger. Her er det imidlertid også store variasjoner innen ulike fag.

– Det er spesielt de mindre fagene også her som sliter med å få tak i lærlinger, men 86 prosent av rørleggerbedriftene tak i lærlinger.

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser også at bedrifter i byggenæringen flinkest i klassen til å ta inn lærlinger.

– Ved utgangen av 2019 hadde 86 prosent av søkerne som gikk bygg og anleggsteknikk fått seg læreplass.

Næring i stor endring

– Byggenæringen trenger ungdom og ikke minst flere jenter til å velge bygg- og anleggsteknikk. For ungdom som er interessert i ny teknologi og bidra til å få ned klimautslippene, er også byggenæringen et godt alternativ. Det skjer veldig mye spennende innen 3D-modellering, VR, drone og robotteknologi og ikke minst big data som vil løfte næringen i årene fremover, samtidig vil næringen også være en viktig medspiller for å få ned klimautslippene fremover, sier han.

Det er viktig å påpeke at selv om vi trenger spesielt fagarbeidere, er det også mange utviklingsmuligheter videre etter man har tatt et fag- eller svennebrev.

– Et fag eller svennebrev er et svært godt utgangspunkt for de som bestemmer seg til å bli ingeniør eller starte egen bedrift som mester. Vi ser også at de som kommer inn i næringen får god mulighet til å ta mye ansvar og utvikle seg. Det finnes få kjedelige dager på jobb i denne næringen, avslutter direktør Jørgen Leegaard i BNL.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *