- Nye oppdrag må ut i markedet nå, sier administrende direktør Jon Sandnes i BNL. (Foto: BNL)

Usikkerheten øker for 250 000 ansatte

– Dessverre kom det få avklaringer på kommunenes økonomi, Husbankens lånerammer og andre tiltak som kunne økt etterspørselen til bygg og anlegg, sier Jon Sandnes i BNL om regjeringens forslag til revidert budsjett.

BNL mener dette øker usikkerheten for bedriftene og de ansatte i byggenæringen.

Byggenæringen har frem til nå holdt hjulene i gang, men nå stiger usikkerheten. 1 av 3 bedrifter i byggenæringen hadde ved inngangen av mai under en måned igjen av ordrereserven sin.

Les også: Sterke appeller foran revidert statsbudsjett

Trenger nye oppdrag

Det må bevilges penger til kommunene slik at de ikke utsetter og stopper vedlikeholdsprosjekter, men øker aktiviteten. Kommunene er avgjørende for å sikre lokal etterspørsel for mange små og mellomstore bedrifter, sier Sandnes.

– Regjeringen må gi kommunene samme handlingsrom som de gir Avinor. BNL er fornøyde med at regjeringen følger opp BNLs krav om at Avinor får 5 milliarder ekstra til å dekke økte utgifter og gjennomføre vedlikeholde og byggeprosjekter, sier Sandnes.

Skal byggenæringen fortsatt bidra til å holde de store samfunnshjulene i gang, må det komme nye oppdrag ut i markedet. Næringen har helt siden oppstart av krisen både bidratt til den nasjonale dugnaden ved å ta smittevern på alvor og holdt produksjonen oppe.

Nå tæres det på ordrereserven og nye oppdrag må ut i markedet nå. Dersom beslutningene om å styrke bl.a. kommunesektoren kommer for sent kan man risikere at bedriftene i mellomtiden ikke lenger har arbeidsstyrken.

Håper på nye tiltak i juni

Husbanken har i perioder sikret nyboligbygging i Norge. En egen bolig er en verdifull investering for samfunnet. Mennesker med egen bolig har høyere yrkesdeltagelse, bedre helse og deltar mer i sivilsamfunnet.

– Husbanken må tilføres 25 milliarder i lånekapital slik at ikke krisen setter en stopper for boligbygging rundt omkring i landet, sier Sandnes.

Endringene i permitteringsreglene forlenges til oktober.

– Det er bra, men krisen treffer byggenæringen senere enn andre næringer, derfor må krisetiltakene forlenges ut 2020 i første omgang.

Regjeringen varslet i dag at det kommer nye tiltak for gjenoppbygging av samfunnet mot slutten av mai.

– BNL forventer at regjeringen kommer med konkrete tiltak som stimulerer til bærekraftige investeringer som forbereder Norge på fremtiden. Byggenæringen, Norges største sysselsetter, står klare.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *