Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Sterke appeller foran revidert budsjett

Treindustrien, Byggmesterforbundet og Murmestrenes Landsforbund sender sterke appeller til regjeringen og Stortinget før revidert nasjonalbudsjett lanseres i neste uke.

Hele næringslivet har store forventninger til hvilke tiltak regjeringen vil foreslå i revidert nasjonalbudsjett. Kompensasjonsordningene som hittil er presentert, har hatt liten virkning for bedriftene i byggenæringen. I NHOs medlemsundersøkelse sier nå bare en av fire bedrifter at kompensasjonsordningen er til hjelp for dem.
Forventningene knytter seg derfor til at det som kommer nå, bidrar til at bedriftene får nye oppdrag.

Les også: Gi lærebedriftene arbeid

Ikke tid til å vente på revidert

Treindustriens Heidi Kielland går sterkt ut og appellerer til Stortinget om at tiltak må settes i verk med én gang, før revidert nasjonalbudsjett lanseres 12. mai. Hun foreslår stimulering både av offentlig og privat sektor. Kommunene må få kompensert for inntektsbortfall slik at planlagte investeringer og planer kan forseres. Enova må brukes aktivt for å stimulere privat sektor til rehabilitering, ombygging og tilbygg, og Husbankens rammer må styrkes for å opprettholde boligproduksjonen, appellerer hun.

Gir arbeid og økt verdi

Byggmestrene og Murmestrene stiller seg bak Treindustriens appell, og legger til at mange bygghåndverksbedrifter foreløpig har godt med arbeid, men de har kort tidshorisont og nærmest opplever stillstand i nye bestillinger. Derfor er det viktig at økonomien brukes for å skape verdier, sikre oppdrag til bedriftene og dermed arbeidsplasser for fagarbeidere og lærlinger, skriver de.
Det vises til et stort vedlikeholdsetterslep i offentlige og private bygninger og boliger.
– Til dette trengs det mer effektive tiltak for energieffektivisering, mener de to forbundene og påpeker at dagens Enova-støtte bare er tilstrekkelig til en brøkdel av den halve millionen boliger som trenger energioppgradering.

Still krav i anskaffelsene

De to bygghåndverksforbundene mener det offentlige må stille krav slik at økonomiske tiltak havner hos seriøse bedrifter med egne ansatte fagarbeidere og lærlinger. De viser til et forslag til anskaffelsesregler som Byggenæringens Landsforening har lansert og som gjelder de mindre oppdragene, under terskelverdien på 1,1 millioner kroner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *