Utenlandske arbeidstakere fra "røde land" vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten, uttalte statsminister Solberg. (Foto: Eirin Larsen, SMK)

Innstramminger for utenlandsk arbeidskraft

Ikke unntatt fra koronakarantene: – Du bør ikke bare være avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å få jobben gjort, sier statsminister Erna Solberg om nye innreiseregler. BNL mener de vil ha stor innvirkning på byggenæringen.

I går besluttet regjeringen nye målrettede tiltak for å øke smittevernet, disse vil vare frem til tidlig i desember.

Fjerner unntak for røde land

Norge har nå det høyeste antall innlagte pasienter med covid-19 siden mai.

– Vi er nå i en spesielt eksepsjonell situasjon, vi kan ikke verne alle, og du bør ikke bare være avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å få jobben gjort. Alle må regne med at koronapandemien, også i norsk næringsliv, gjør at det er vanskeligere å drive på samme måte som tidligere, sier statsminister Erna Solberg.

I forrige uke ble det oppdaget smittetilfeller i 50 ulike kommuner, som alle kunne spores tilbake til fly fra Polen. Totalt er det dermed registrert smitte fra Polen i hundre norske kommuner.

Ansatte og hele håndverksbedrifter rundt i landet sitter allerede i karantene på grunn av koronakrisen. På Gjøvik er mange smittet den siste tiden og karantenen påvirker en rekke bedrifter i byggenæringen. (Illustrasjonsfoto: VisitInnlandet.no)

Ved siden av nasjonale tiltak for private sammenkomster, innstrammes derfor dagens regler for arbeidsinnvandring: Utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten.

– I tillegg til i private sammenkomster, ser vi også økt smitte som følge av økt arbeidsinnvandring. Det skyldes både at noen ikke følger dagens regler, men ikke minst at den alvorlige smittesituasjonen i Europa øker risikoen ved dagens unntaksordning, uttaler statsminister Solberg.

Statsministeren oppfordret arbeidsgivere til å vurdere hva slags turnusordninger de har, slik at den tiden de utenlandske arbeiderne er i karantene i Norge, blir en mindre andel av oppholdet deres.

– Men vi har ikke planer om noen særlige kompensasjonsordninger knyttet til dette, sier stasministeren.

Utenlandske arbeidstakere fra røde land som Polen kan dermed ikke begynne å arbeide før karanteneperioden på 10 døgn er gjennomført.

Denne endringen trer i kraft ved midnatt natt til lørdag 31. oktober. Endringen har ikke tilbakevirkende kraft.

Øvrige arbeidstakere kan fortsatt få karantenefritak. Men her skjerpes også reglene inn: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når en er i fritidskarantene.

Denne endringen trer i kraft ved midnatt natt til onsdag 28. oktober. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft.

BNL: Vil ha stor innvirkning på næringens produksjon

– Innstrammingene knyttet til karantenereglene for utenlandske arbeidstakere vil berøre vår næring i stor grad. Vi har stor respekt for at vi er midt oppi en nasjonal dugnad som handler om å hindre smitte, samtidig er det viktig byggenæringen holder hjulene i gang, sier aministrerende direktør i BNL, Jon Sandnes.

Det er rundt 250 000 arbeidstakere i den utførende delen av byggenæring. Av disse er ca. 70 000 utenlandske arbeidstakere.

– De nye bestemmelsene vil ha stor innvirkning på næringens produksjon, sier Sandnes. (Foto: BNL)

Nå må bedriftene tilpasse seg de nye bestemmelsene.

– BNL jobber med å få oversikt over konsekvensene av de nye bestemmelsene. Dette er en krevende situasjon som bidrar til uforutsigbarhet for en ordrebasert næring, sier Sandnes.

Dagens byggeaktivitet er på inngåtte kontrakter, og dette vil utfordre fremdriften på mange prosjekter og kan føre til økte kostnader.

– BNL ønsker god dialog med myndighetene for hvordan vi skal løse dette blant annet er det nødvendig med tilstrekkelig testkapasitet, sier Sandnes.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *