Steinsli i verkstedet. (Foto: Norsk Håndverksinstitutt)

Vil gjenskape kunnskapen om eldre dører og vinduer

I tre år skal snekker Ellev Steinsli fra Verdal fordype seg i produksjonen av dører og vinduer etter gamle tradisjoner og valg.

Norsk Håndverksinstitutt har en treårig stipendiatordning for håndverkere, som gjennom praktisk læring legger til rette for å videreføre og utvikle spesialisert håndverkskunnskap.

Bygningsverneren

I Verdal har den erfarne tresnekkeren et etablert verksted og virksomhet i firmaet Bygningsverneren.

Steinsli har en bachelor i teknisk bygningsvern og restaurering fra høgskolen i Sør Trøndelag, og driver i dag sitt eget verksted. Med sin allsidige erfaring fra forskjellige virksomheter, og teoretiske forståelse, har han tilegnet seg en kompetanse innen sitt fag som få behersker i dag.

Nå får Steinsli en særlig mulighet til å fordype seg i faget sitt, som en av Norsk Håndverksinstitutts nye stipendiater.

Gjennom stipendiatstillingen ønsker han å utvikle sine ferdigheter til å bli bedre til å forstå og kunne en førindustriell produksjon av dører og vinduer, omramminger, portaler og annet, med fokus på verktøy, produksjonsmetode og materialkvalitet.

Snekker Ellev Steinsli. (Foto: Norsk Håndverksinstitutt)

Ved en fordypning i historien, metoder og fremgangsmåter før industrialiseringen, skal han teste om det er motsetninger mellom førindustriell og industriell produksjon, der produktenes holdbarhet blir et viktig tema.

Gamle tradisjoner og valg

Produksjon av dører og vinduer handler mye om teknikk, verktøy, materialer og materialvalg.

– I de siste 100 år er det nærmest ikke produsert dører og vinduer etter gamle tradisjoner og valg. Dette gjør at minst 2-3 generasjoner med kunnskap om produksjonsmetoder, merke- og oppmålingsmetode, verktøy og verktøybruk, maler og jigger og valg av materialer og materialkvalitet mangler, skriver Steinsli og legger til:

– I min stipendiatperiode vil jeg prøve å gjenoppdage kunnskapen og utvikle min kompetanse i disse temaene og se på hvilke valg som er gjort med tanke på teknikk, materialer og hvordan store serier ble produsert med den nøyaktighet som kreves.

– Jeg vil også ha søkelys på materialvalg, lang levetid og holdbarhet med de valgene som er gjort fra tømmeret kommer til sagen, tørking, lagring, til det skal brukes i en produksjon.

– Førindustriell og industriell produksjon har noe forskjellig metoder for produksjon med samme mål, det kan være at disse forskjellene har betydning for levetid og holdbarhet, det skal testes om disse motsetningene og likhetene i en pågående produksjon kan ha betydning for dette.

Du kan følge snekker Ellev Steinslis fordypning på hans blogg her.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *