Overtredelsesgebyr er en effektiv reaksjon som avlaster politiet, mener Arbeidstilsynet. (Foto: Arbeidstilsynet)

Vil gi overtredelsesgebyr til de som nekter å stoppe

Arbeidstilsynet ønsker seg adgang til å bruke overtredelsesgebyr ved brudd på opplysningsplikten og stansingsvedtak. Lovforslaget er nå sendt ut på høring.

Forslaget som er sendt på høring gjelder endringer i arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og forskrift om utsendte arbeidstakere.

Les også: Arbeidstilsynet gir overtredelsesgebyr for de alvorlige lovbruddene

For de som ikke opplyser eller stanser

Endringene vil, dersom de vedtas, gi Arbeidstilsynet adgang til å bruke overtredelsesgebyr når virksomheter ikke overholder plikten til å fremlegge opplysninger og ved brudd på Arbeidstilsynets vedtak om stans av arbeid.

Forslagene medfører at Arbeidstilsynet vil kunne bekjempe arbeidslivskriminalitet mer effektivt enn i dag, skriver direktoratet i høringsnotatet.

Forslaget om endring i forskrift om utsendte arbeidstakere vil klargjøre at brudd på bestemmelser om allmenngjort lønn er straffbart. De foreslåtte endringene vil gi Arbeidstilsynet mulighet til en rask og effektiv oppfølging av brudd på krav om opplysninger og vedtak om stans.

Raskere innsats mot useriøse

Direktoratet mener at lovendringene vil redusere handlingsrommet til useriøse og kriminelle virksomheter, noe som igjen vil få positive ringvirkninger for arbeidslivet. Forslaget medfører også at Arbeidstilsynet i større grad kan følge opp flere lovbrudd selv, og slik avlaste politiet.

Forslaget vil først og fremst kunne ramme useriøse virksomheter. Forslaget vil kunne gi økte økonomiske kostnader ved at virksomheter som ikke etterlever opplysningsplikten eller som lar være å respektere stansingsvedtak vil kunne bli møtt med overtredelsesgebyr.

Arbeidstilsynet vurderer at dette først og fremst gjelder virksomhetene som bevisst ikke ønsker å følge regelverket, og at tiltakene derfor er målrettede og treffsikre.

 

Høringsfristen er 3. oktober 2019.

 

En kommentar til “Vil gi overtredelsesgebyr til de som nekter å stoppe

  1. De har nok virkemiddel i dag for og følge opp de useriøse, slik jeg oppfatter de er de kun ute etter og kunne ilegge gebyr for oss som prøver og drive seriøst. Her i høst hadde de en runde og skrev gebyr til en betydelig del av bedriftene som hadde har drevet i en årrekke og følger tilnærmet det som kan følges av lover og regler med 6 sifferet bøter på grunn av små mangler ved Stillaser, de useriøse i området her bruker sjelden annet enn stige og slapp selvfølgelig unna.De skriver og gebyr etter egen synsing.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *