(Illustrasjonsfoto: Hordaland Fylkeskommune)

9 av 10 består fag- og svenneprøven

I løpet av skoleåret 2017-18 ble det avlagt 27 570 fag- og svenneprøver. Totalt fikk 93 prosent av de avlagte prøvene karakteren bestått eller bestått meget godt.

Det melder Utdanningsdirektoratet som har analysert tallene for skoleåret.

Les også: Gjorde plass til rekordmange lærlinger ifjor

Positiv økning

Våren 2012 underskrev Kunnskapsdepartementet og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene en kontrakt (Samfunnskontrakten) der de forpliktet seg til å jobbe sammen for å skaffe flere læreplasser. Siden da har både det totale antallet lærlinger og antallet nye lærlinger økt med henholdsvis 19 og 21 prosent.

I 2018 var det 22 491 personer som startet i lære. Dette er 987 flere nye lærlinger enn til samme tid i fjor, som tilsvarer en økning på 5 prosent.

– Sammenlignet med skoleåret 2011-12 har antallet fag- og svennebrev økt med 19 prosent. Arbeidet med å skaffe flere læreplasser fortsetter med full kraft. Det er positivt å se at det også har vært en vekst på hele 82 prosent blant de som får fagbrev etter opplæring i skole, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Flest nye lærlinger i bygg- og anleggsteknikk

I 2018 er det flest nye lærlinger i bygg- og anleggsteknikk og færrest nye lærlinger i medier og kommunikasjon* og naturbruk. 6 av 9 utdanningsprogrammer har hatt en økning siden 2012, mens resten har hatt en nedgang.

Totalt var det 43 322 lærlinger i lære per 1. oktober 2018. Dette er 1842 flere sammenlignet med året før, som tilsvarer en økning på 4 prosent. 72 prosent av lærlingene er gutter.

Flere lærebedrifter med lærling

I 2018 var det 28 016 godkjente lærebedrifter i landet, hvorav 20 312 hadde lærling. Fra 2012-13 til 2017-18 har antall lærebedrifter med lærling økt med 3154 totalt i landet. Dette tilsvarer en økning på 18 prosent.

Samtlige fylker har hatt en økning i antallet lærebedrifter med lærling i denne perioden. I Finnmark har antallet lærebedrifter med lærling økt med nesten en tredjedel (32 prosent). Sogn og Fjordane og Oslo har også hatt en stor prosentvis økning i antall lærebedrifter med lærling.

1 av 4 lærebedrifter har ikke lærling

Til tross for at antallet lærebedrifter med lærling har økt de siste årene, er det fortsatt mange godkjente lærebedrifter uten lærling. I 2018 hadde 28 prosent av de godkjente lærebedriftene ikke hatt lærling det siste året. Dette viser at det ikke er nok å rekruttere en bedrift til å bli lærebedrift. Den trenger også ta opp nye lærlinger.

Det varierer en del mellom fylkene hvor stor andel av de godkjente lærebedriftene som har lærling. I Troms og Hordaland har 80 prosent av lærebedriftene lærling, mens i Buskerud har 64 prosent av de godkjente lærebedriftene lærling.

Flere oppnår fag- og svennebrev

I løpet av skoleåret 2017-18 ble det avlagt 27 570 fag- og svenneprøver. Totalt fikk 93 prosent av de avlagte prøvene karakteren bestått eller bestått meget godt. Dette utgjør totalt 25 734 fag- og svennebrev.

Det er relativt små forskjeller mellom fylker og utdanningsprogram i andel som består fag- og svenneprøven. Andelen «bestått» og «bestått meget godt» varierer fra 87 prosent i design og håndverk til 95 prosent i teknikk og Industriell produksjon og service og samferdsel. For fylkene varierer andelen som får fag- og svennebrev fra 88 prosent i Oslo til 96 prosent i Sogn og Fjordane, Telemark og Oppland.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *