Utdanningsminister Jan Tore Sanner besøkte nylig lærebedriften Øye og Knutsen i Oslo for en prat med tømrerlærling Anne. (Foto: Øye og Knutsen)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Gjorde plass til rekordmange lærlinger i fjor

– Bygg- og anleggsindustrien ligger helt på topp og gjør mye riktig, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner som gleder seg over læreplassrekord i 2018.

Hele 85 prosent av søkere innenfor bygg og anlegg hadde fått godkjente lærekontrakter ved utgangen av fjoråret, viser siste måling.

Flere fullfører i hele landet

For alle yrkesfagene var tallet litt lavere – 74 prosent av søkerne hadde ved utgangen av fjoråret fått godkjente lærekontrakter. Men dette er likevel den høyeste andelen som er registrert siden målingene startet i 2011.

– Med flere læreplasser får flere elever fullført utdanningen. For fjerde år på rad ser vi at rekordmange motiverte og dyktige elever får læreplass, men vi er ikke mål. Regjeringen vil fortsette samarbeidet med næringslivet og fylkeskommunene slik at flere får en læreplass, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Økningen har skjedd over hele landet, men det er store forskjeller mellom fylkene i hvor stor prosentandel av søkerne som får læreplass. På landsbasis har over 29 200 søkt læreplass, og 21 706 har fått godkjente. Det er nesten 900 flere enn i 2017.

– Elever, lærere, fylkeskommuner og næringsliv i hele landet har gjort en god innsats. Aust-Agder, Telemark og Sogn og Fjordane har hatt en økning på over 10 prosentpoeng sammenliknet med 2015, mens Troms, Finnmark, Nordland og Hedmark også har hatt en stor økning i andelen søkere som har fått læreplass. Dette viser at både bedrifter og offentlig sektor tar ansvar, sier Sanner.

Det er 19 prosentpoeng forskjell mellom Østfold, hvor lavest andel får læreplass, og Rogaland, hvor størst andel får læreplass. I Rogaland har 81 prosent fått læreplass, og i Østfold 62 prosent.

Bygg- og anlegg på topp

De nye tallene viser at økningen fordeler seg over flere utdanningsprogram. Veksten er størst i naturbruk og bygg- og anleggsteknikk. Hos sistnevnte fikk 85 prosent av søkerne lærekontrakter i 2018. Til sammenlikning fikk 69 prosent av søkerne det samme innen helse og oppvekstfag, som også er det faget med flest søkere til læreplass.

– Bygg- og anleggsindustrien ligger helt på topp og gjør mye riktig. Vi kan komme til å mangle over 70 000 fagarbeidere i 2035. Vi vil derfor fortsette å løfte yrkesfagene. Jeg håper de andre bransjene vil se til bygg- og anleggsindustrien og være med på lærlingløftet, sier kunnskaps og integreringsminister Jan Tore Sanner.

BNL: Viktig signal til unge

BNL gleder seg også over inntaket og mener at lærebedriftene tar et stort samfunnsansvar som gir unge og voksne fagutdanning.

– Samtidig viser lærebedriftene at de arbeider bevisst med kvalitet og faglig stolthet for håndverksfagene. Lærebedrifter er derfor et kvalitetsstempel som gir forbrukerne trygghet, sier sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

BNL mener det er et svært viktig signal til unge som ønsker å velge bygg- og anleggsfag at det er mange bedrifter som tar inn lærlinger.

– Vår årlige medlemsundersøkelse viser hvert år at de sliter med å få tak i fagarbeidere samtidig som det er fortsatt stor aktivitet og vekst i næringen. Mangel på kvalifisert arbeidskraft er også et stort hinder for å investere, sier Leegaard. (Foto: BNL / Moment Studio)

– Vi får også tilbakemeldinger om at forskriften om lærlinger i offentlige kontrakter bidrar til at flere bedrifter blir lærebedrifter og tar inn lærlinger.

Vi er glad for signalene fra Sanner som ønsker å fortsette samarbeidet med næringslivet og fylkeskommunene slik at flere får en læreplass, avslutter Leegaard.

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *