GEBYRFEST Arbeidstilsynet deler ut gebyrer i hytt og gevær til seriøse virksomheter, mens mange useriøse går fri. Er dette korrekt bruk av ressurser? lurer Byggmesterforbundet.(Illustrasjonsfoto: A-krim Nordland)

Arbeidstilsynet på ville veier

De siste par årene har Arbeidstilsynet strammet inn og endret kontrollrutinene. Hvis det nå avdekkes feil, holder det ikke at bedriften retter feilen, skriver Anne Marit Stork i Byggmesterforbundet region Nord.

Arbeidstilsynet utfører et viktig samfunnsoppdrag ved å påse at arbeidsplassene rundt omkring i landet følger arbeidsmiljøloven og annet relevant regelverk som sikrer trygge og gode arbeidsplasser.

Les også: Ta bestillerne av svart arbeid og Mener at overtredelsesgebyr virker

Bygg- og anleggsnæringa er en risikoutsatt næring i forhold til skader fordi man bruker verktøy som potensielt kan være farlige, det jobbes i høyden – noe som medfører fare for å falle ned, og det brukes maskiner, heisekraner og kjøretøy. Bygg og anleggs-næringa er ei stor næring med mange ansatte og høy aktivitet – faktisk er det den største næringa i Norge, målt i antall sysselsatte.

Ei stor næring med stort skadepotensial blir naturligvis synlig på ulykkesstatistikken til Arbeidstilsynet. Antall arbeidsskadedødstall i bygg og anlegg var i 2017; 8, etterfulgt av jordbruk, skogbruk og fiske med 4 arbeidsskadedødsfall og transport, også med 4 dødsfall.

Antall innmeldte skader fra bygg og anlegg var i 2017 2 500.

Den seriøse delen av bygg og anleggs-næringa har stort fokus på helse, miljø og sikkerhetsarbeid og målsettingen er selvsagt ingen ulykker. Det lages HMS-planer både på overordnet nivå og for den enkelte byggeplass, og det utføres risikoanalyser og vernerunder.

Bedriftene skolerer sine ansatte med kurs i stillasbygging, sikker jobb i høyden, sikring av last, og ikke minst; man bruker tid på å bygge sikre stillaser og sikre byggeplassene på andre måter. Alt HMS-arbeidet tar tid. Tidsbruk medfører kostnader, og dette må igjen tjenes inn som en del av prisen ut til kunde. Seriøse bedrifter har derfor ikke råd til å tilby sine kunder timepriser lavere enn kr 500,- (+mva.) pr. time.

Regionleder Anne Marit Stork. (Foto: Byggmesteren)

Den seriøse delen av byggenæringa følger Arbeidstilsynets regler om innmelding av byggeplasser som forventes å være i drift i mer enn 30 dager. Seriøse bedrifter har også ting på stell i forhold til annen rapportering til det offentlige, og blir derfor svært synlig forhold til kontrollaktivitet.

Byggmesterforbundet er en bransjeorganisasjon tilsluttet NHO. For å være medlem hos oss, stilles det krav til seriøsitet og fagkompetanse. Våre bedrifter er vant til jevnlige kontroller fra Arbeidstilsynet, og vi synes at dette er helt på sin plass. Av og til blir det påpekt avvik, og bedriftene må skjerpe seg og rette feilen.

De siste par årene har Arbeidstilsynet strammet inn og endret kontrollrutinene. Hvis det nå avdekkes feil, holder det ikke at bedriften retter feilen. Det skrives også ut et såkalt Overtredelsesgebyr (OTG) som varierer i størrelse fra kr 50 000,- opp til kr 150 000,-. Bedrifter med høy omsetning og flere feil får høyere bot. På landsbasis har Arbeidstilsynet skrevet ut OTG-gebyr for 18 millioner kr til bygg og anlegg fram til november 2018.

Byggmesterforbundet spør om Arbeidstilsynet bruker ressursene sine rett? Samtidig som våre medlemsbedrifter blir jevnlig kontrollert, opplever vi at useriøse aktører som utkonkurrerer våre bedrifter på pris, ikke blir kontrollert i det hele tatt. Som tidligere nevnt; det koster å drive sikkerhetsarbeid.

Vi stiller også spørsmål ved størrelsen på OTG-gebyrene som i noen tilfeller utgjør mer enn 10 % av årsresultatet. Kunne man oppnådd samme avskrekkingsresultat med faste bøtesatser på et noe lavere nivå?

Byggmesterforbundet ber om at Arbeidstilsynet skifter noe av fokuset over på den useriøse delen av byggenæringa – her er det mye å ta tak i!

 

 

2 kommentarer til “Arbeidstilsynet på ville veier

  1. Nå er det like før Arbeidstilsynet tar nuven av de registrerte seriøse firmaene i markedet som har alt på stell. Med denne store bøtleggingen
    Hvis de er uheldig å ha noe avik. Når jeg tenker på de useriøse som stort sett ikke følger Norske lover og regler, slipper unna med det meste. Dette må heller Arbeidstilsynet jobbe mere med.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *