- Kravene til opplæringsbedrifter må presiseres og skjerpes, sier Frank Ivar Andersen, daglig leder i Byggmesterforbundet. (Foto: Byggmesteren)

– Si nei til utleie av lærlinger i byggenæringen

Byggmesterforbundet har mottatt en rekke henvendelser og bekymringsmeldinger rundt nyheten om at foretak i bemanningsbransjen ønsker å bli opplæringsbedrifter. Nå ber de statsråd Jan Tore Sanner om en klargjøring.

Bemanningsselskapet Adecco søkte i høst om å bli opplæringsbedrift i betong- og tømrerfagene. Søknaden er ikke ferdigbehandlet av Utdanningsetaten og Yrkesopplæringsnemnda i Oslo.

Nå ber Byggmesterforbundet i et brev om at Kunnskapsdepartementet rydder opp.

Les også: Adecco vil bli lærebedrift

Opplæringsloven må følges

– Opplæringsloven innehar bestemmelser for å sikre lærlingen en god læringsarena. Byggmesterforbundets vurdering er at i byggsektoren er ikke dette mulig å oppfylle med midlertidige arbeidsplasser, risiko for stadig nye kolleger i læringsmiljøet og stadig nye veiledere i hverdagen som ikke har tilknytning til den bedriften hvor lærlingen har sin kontrakt, skriver forbundet i en pressemelding og fortsetter:

– Etter en gjennomgang av saken har vi funnet det nødvendig å anmode statsråd Jan Tore Sanner om en klargjøring, siden det er reist tvil om det er mulig å avslå søknader fra bemanningsselskaper som ønsker å bli opplæringsbedrift.

Det er Byggmesterforbundets oppfatning at opplæring i bedrift i utgangspunktet må stille strenge krav til opplæringsbedriften, eventuelt opplæringsring-/opplæringskontor og fylkeskommunen.

Lærlingens rett til å få nødvendig tilgang til innholdet i opplæringen, og i et tilstrekkelig faglig miljø for å oppfylle forventningene i henhold til opplæringsloven § 4-2, må være avgjørende.

Ikke gode opplæringsarenaer

I brevet til Departementet viser Byggmesterforbundet til flere bestemmelser i opplæringslovens kapittel 4, blant annet § 4-3 hvor det fremkommer at «Lærebedrifta må vere fagleg vurdert av yrkesopplæringsnemnda før fylkeskommunen kan godkjenne bedrifta».

I hovedsak er det ikke mulig å godkjenne en bemanningsbedrift på dette vilkår siden det er det faglige nivået og læringsmiljøet i den bedriften som lærlingen til enhver tid leies ut til, som er relevant, heter det i brevet.

Byggmesterforbundets konklusjon i brevet til statsråd Sanner er at det innenfor byggfagene ikke er grunnlag for å godkjenne bemanningsbedrifter som opplæringsbedrifter.

– Vi kan ikke se at det er akseptabelt at ungdom i en utdanningssituasjon skal tilbys en læringsarena i byggsektoren med midlertidige arbeidsplasser, risiko for stadig nye kolleger i læringsmiljøet og stadig nye veiledere i hverdagen som ikke har tilknytning til den bedriften hvor lærlingen har sin kontrakt, sier daglig leder i Byggmesterforbundet, Frank Ivar Andersen.

Kunnskapsdepartementet anmodes om å komme med en rask klargjøring rundt dette spørsmålet før fylkeskommuner godkjenner søknader fra foretak i bemanningsbransjen, i den hensikt å tilby utleie av lærlinger til byggenæringen.

 

 

En kommentar til “– Si nei til utleie av lærlinger i byggenæringen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *