Flere innkjøpere krever nå lærlinger på sine prosjekter. Men å bli lærebedrift er ikke lettvint. (Illustrasjonsfoto: Adecco Buskerud)

Adecco vil bli lærebedrift

For første gang søker et bemanningsbyrå om å bli godkjent som lærebedrift i betong- og tømrerfaget i Oslo.

Utdanningsetaten i Oslo kommune mottok søknaden fra Adecco i august, viser dokumenter som fagtidsskriftet Byggmesteren har fått innsyn i.

Les også: Flere trenger «alibilærlinger» og Uavgjort om innleie

Første søknad fra bemanningsbyrå

– Dette er en søknad som Utdanningsetaten har under behandling, og så avventer vi noen innspill fra søker, sier seksjonssjef Jan Tvedt i Utdanningsetatens avdeling for fagopplæring.

– Det er første gang vi har fått en søknad fra et bemanningsbyrå, sier Tvedt.

Når kan bemanningsbyrået få et svar på søknaden sin?

– Når Utdanningsetaten har fått de avklaringene fra søker som vi venter på. Når disse foreligger, vil vi legge dette fram for Yrkesopplæringsnemnda i Oslo som har sitt neste møte i januar 2019, sier seksjonssjefen.

Les også: Byggmesterforbundet: Si nei til utleie av lærlinger

Krevende uten lærlinger

Adecco i Oslo blir ikke bemanningsbyråets første avdeling i landet til å tegne lærekontrakter – om de godkjennes. Selskapets avdeling i Lillestrøm er i dag godkjent lærebedrift i Logistikkfaget. Et viktig fag, men lite målt mot den økende etterspørselen etter lærlinger i tømrerfaget og de andre byggfagene.

Nye seriøsitetsbestemmelser og lærlingklausuler i offentlige anskaffelser, har ført til at mange flere bedrifter på Østlandet nå søker om godkjenning.

Lærlinger i tømrerfaget, som denne gjengen på Klepp, er ettertraktet. (Arkivfoto: Byggmesteren)

Etter det Byggmesteren erfarer, kontaktet Adecco først opplæringskontoret Byggopp om søknaden, men ble henvist videre til Opplæringskontoret for tømrerfaget i Oslo og Akershus. Der avventer man behandlingen av Adeccos søknad hos Utdanningsetaten og Yrkesopplæringsnemnda i Oslo. Her vil søknaden fra Adecco bli behandlet etter fastsatte regler.

I reglene heter det blant annet: «for bemanningsbyråer uten egen produksjon stilles særskilte krav til dokumentasjon av hvordan faglig opplæring sikres mht kvalitet og kontinuitet.»

Bedrifter som søker om å bli lærebedrift og som ikke har en kontinuerlig egenproduksjon, men baserer virksomheten på utleie av arbeidskraft til andre bedrifter, «må vise sammenheng og kvalitet i opplæringen, og stabilitet for hele opplæringsperioden må sikres» heter det i reglene for godkjenning av lærebedrifter.

Adecco: – En naturlig vei å gå

Adecco foretrekker å besvare spørsmål om søknaden via e-post fra avdelingsjef for Bygg & Anlegg Oslo, Kevin Eriksen.

– Som en del av vårt samfunnsansvar vil vi være med og bidra til utviklingen av fagutdanningene. Med innføring og implementeringen av nye rammebetingelser ser vi oss som en viktig aktør og likestilt med andre entreprenører i sin helhet, og dermed også kvalifisert for å være en seriøs og troverdig lærebedrift, skriver Eriksen som svar på hvorfor Adecco søker om godkjenningen.

I første omgang er Adeccos plan å ta inn to tømrerlærlinger om de godkjennes. Eriksen skriver at dette foreløpig er et lokalt inititativ i Oslo som resten av selskapets avdelinger så kan lære av:

– Vi starter i det små med velsignelse fra ledelsen i konsernet. Vårt fokus er først og fremst på lærlingene vi tar inn og at de får et godt utdanningsløp, skriver avdelingssjefen.

Eriksen mener at Adecco Bygg & Anlegg Oslo har kompetansen det krever å gjennomføre lærlingordningen:

– Ja. Vi har gode svenner innen tømrerfaget og godt egnet personell innen betong med erfaring fra lærebedrifter. Vi har også dyktig personell på HR-siden som har lang erfaring fra lærebedrifter, svarer Eriksen som ønsker at lærlingeordningen implementeres gjennom et samarbeid med Opplæringskontoret for tømrerfaget i Oslo og Akershus.

– En unik mulighet

Ifølge Eriksen er Adecco i en unik posisjon for å kunne tilby lærlinger en allsidig opplæring.

– Flere av våre kunder blant store og små entreprenører ønsker ordningen velkommen, skriver avdelingssjefen.

– Som godkjent lærebedrift vil Adecco ha mulighet til å følge og utvikle lærlingen fra skolebenken til ferdig utdannet fagarbeider, med mulighet for å utvikle seg internt i vårt konsern. Dette ser vi på som en unik mulighet til å bygge fagkunnskap fra lærling til prosjektleder, samt et godt og seriøst læremiljø innenfor byggfagene, svarer Eriksen.

Adecco har foreløpig ikke planer om å tilby læreplass til eldre innleide, altså voksenlærlinger.

– Dette er selvsagt noe vi vurderer i fremtiden, men først må vi sikre et godt utdanningsløp for de to tømrerlærlingene vi håper vi kan få ta inn, skriver avdelingssjef Kevin Eriksen i Adecco.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.