Moderne balansert ventilasjon er det største Gud har skapt siden TV´n, skriver sjeføkonomen.

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Kan boligventilasjon være nødvendig?

Norske boliger har i dag bedre luftkvalitet enn i de fleste land det er naturlig å sammenligne seg med. Det er det grunn til å være stolt av! skriver Runar Danielsen som nå avslutter etter 40 år i ventilasjonsprodusenten Systemair.

Runar Danielsen går av etter 40 år. (Alle foto: Systemair)

Slik har det ikke alltid vært, men mye har heldigvis skjedd. Mitt aller første oppdrag som nyutdannet VVS-ingeniør, for mer enn 40 år siden, var å etablere mekanisk avtrekksventilasjon i boligene hos en landsdekkende boligprodusent. Betydelig intern skepsis til nødvendighet av ventilasjonsanlegg, samt tekniske utfordringer, medførte bratt lærekurve for en nyansatt ingeniør.

 

Snø og is ved takhatten

En av de første tekniske utfordringene, var at den varme avkastluften førte til snøsmelting rundt takhatten om vinteren. Dette medførte isdannelse lenger nede på takflaten, og følgeskader i form av frostsprengning og lekkasjer, samt ødelagte takrenner. Takhattene som ble benyttet, var ikke tilpasset mekanisk ventilasjon, og en ny løsning måtte utvikles for å unngå disse problemene. I samarbeid med leverandøren, dagens Systemair, ble det den gangen utviklet en ny konstruksjon hvor avkastluften ble ført bort fra takflaten. Denne løsningen er benyttet på flere hundre tusen norske boliger, og er fortsatt i full produksjon

Store fuktmengder må ut

Vi oppholder oss mesteparten av tiden innendørs, og mye av tiden hjemme i boligene våre. Moderne boliger har svært små luftlekkasjer og derfor ingen naturlig utlufting, mens riktig ventilasjon bidrar til høy komfort og god livskvalitet. Riktig boligventilasjon sørger for god luftkvalitet, slik at luften oppleves som frisk og behagelig og ikke bidrar til helseplager. I tillegg sørger ventilasjon for å fjerne fukt, slik at mugg og soppskader unngås. Husk at ventilasjonsanlegget må fjerne 10 – 15 liter vann pr. døgn fra en vanlig familiebolig. Dette er fukt fra personer, rengjøring, dusjing, matlaging, planter etc. Dersom denne fukten ikke ventileres ut, vil det kunne medføre alvorlige fuktskader. Ventilasjonsanlegget bidrar imidlertid i liten grad til oppvarming eller kjøling. Luftmengdene som benyttes ved boligventilasjon, er altfor små til at regulering av romtemperaturen er mulig.

Hvert døgn må store mengder fukt luftes ut. Først og fremst fra baderom , men også andre oppholdsrom.

Overbevist om behovet

Tross stor motstand fra aktører i bransjen, som også har medført tilbakeslag, har vi vært overbevist om at våre produkter og løsninger er viktig for å oppnå god luftkvalitet i moderne boliger. I dag ser vi mange eksempler på konsekvensene av mangelfull ventilasjon i form av fuktskader og helsemessige plager. Myndighetene er blitt oppmerksomme på dette. For å unngå uheldige forhold etter rehabilitering av boliger, ytes derfor et rettighetsbasert tilskudd fra Enova til installasjon av balansert ventilasjon i eksisterende boliger. Tilskuddet, som er på maksimalt 20.000 kroner pr. tiltak, gis nå også til fritidsboliger.

 

Lagde robuste løsninger

Produktutvikling har skjedd i nært samarbeid med byggefirmakunder. Målsettingen har alltid vært å oppnå robuste løsninger som sørger for boliger med god luftkvalitet og energieffektiv ventilasjon. Økt produktivitet i form av rask og effektiv montasje («Plug and Play»), samt anlegg som er enkle i bruk, har dessuten vært en forutsetning ved utvikling av nye Villavent-produkter og løsninger. Utviklingen fra de opprinnelige mekaniske avtrekksanleggene, til dagens balanserte ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinning, er selvsagt enorm – små og store forbedringer som har bidratt til både høyere kvalitet, produktivitet og ikke minst forbedret konkurransekraft i et krevende marked. Dette omfatter også løsninger som konkurrenter har vært kritiske til, men som i dag likevel inngår som standard hos flere produsenter.

 

 

Populær lekkasjemåler

I samarbeid med kunder oppstår nye ideer. Bruk av boligens ventilasjonsanlegg til måling av byggets lekkasjetall, er eksempel på en slik idé, og som resulterte i et helt nytt produkt. Siden ventilasjonsanlegget ikke er montert tidlig nok til å kunne foreta kontroll av luftlekkasjer ved «vindtett-stadiet», ble denne ideen forlatt. I stedet ble det utviklet en luftlekkasjemåler (SLB), som automatisk måler og viser det aktuelle lekkasjetallet på en svært enkel måte. Luftlekkasjemåleren kan dessuten benyttes for å avdekke luftlekkasjer, samt avfukte bygget i byggeperioden. Vår luftlekkasjemåler har blitt et populært verktøy, som bidrar til bedre kvalitet og god dokumentasjon av byggeprosessen.

 

Nå prosjekteres ventilasjonsanlegg tredimensjonalt slik at kanalføringene blir de beste.

Skreddersøm og digitalisering

En stor del av Villavent-anleggene leveres i såkalte pakkeløsninger, hvor alt som inngår i ventilasjonsanlegget leveres komplett direkte til byggeplass. Pakkeløsningene inkluderer prosjektering, hvor anleggene «skreddersys» til hver enkelt bolig.

Digitalisering er tatt i bruk, både i produksjon, prosjektering og ved bruk av produktene. I dag tilbys overvåking og drift av Villavent-anlegg fra mobiltelefon, nettbrett eller pc, noe som var helt utenkelig for kort tid siden. Prosjektering skjer i BIM/IFC, og dokumentasjon registreres sentralt, f.eks. i Boligmappa. Nivået på prosjektering er også endret, med detaljert planlegging av føringsveier og komponenter i 3d-modell og dokumentasjon av ytelser på alt som inngår i ventilasjonsanleggene. Trykkfall i kanalanlegget blir nøye beregnet, og spesifikasjon av hvordan anlegget skal innreguleres i hver enkelt bolig blir utført under prosjekteringen. Prosjekteringsunderlaget medfører betydelig effektivisering ved montasje, og bidrar til gjennomtenkte og velfungerende anlegg

 

Direktiv for miljøpåvirkning

Økodesigndirektivet – ErP – er også gjort gjeldende for ventilasjonsaggregater beregnet for boligventilasjon. I tillegg er alle våre aggregater Eurovent-sertifiserte. Økodesigndirektivet skal ivareta miljøet ved reduksjon av produktenes samlede miljøpåvirkning, inkludert energibruk, i produktets livssyklus. Eurovent er Europas ledende organisasjon for testing og sertifisering av ventilasjonsprodukter med hensyn til energieffektivitet og spesifiserte ytelser. Eurovent-sertifikatet dokumenterer høy produktkvalitet og funksjon iht. oppgitte spesifikasjoner.

 

Bidrar mest til redusert energibruk

Den mest miljøvennlige energien – er den som ikke blir brukt. I dag snakker alle om det «Grønne skiftet». Vi har bidratt til dette lenge før begrepet ble oppfunnet. Installasjon av balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning er sannsynligvis det enkelttiltaket som har bidratt mest til redusert energibruk i norske boliger.

Ventilasjonsanlegget skal først og fremst sørge for god luftkvalitet i boligene. Energibruk i bygg har imidlertid fått stadig større fokus, og vifter, automatikk og varmevekslere er blitt mer energieffektive. En overslagsberegning viser at Villavent ventilasjonsanlegg som er installert siden tusenårsskiftet, alene medfører en energibesparelse tilsvarende samlet energibruk til alle boliger i en by på Stavangers størrelse (ca. 135.000 innbyggere)  – hver dag – hvert år!

 

 

«Slapp å ha ventilasjon»

Fortsatt hører vi faktisk, «Boligventilasjon – er det nødvendig?», og jeg slutter aldri å undre meg over hvor stor kreativitet og ressursbruk som settes inn for å slippe å installere balansert ventilasjonsanlegg.

En familie viste stolt fram sin nye, flotte fritidsbolig, og kunne smilende fortelle at siden bygget kun var 149 m², så slapp de å ha ventilasjonsanlegg. Ingen forteller om at de slapp eksempelvis ABS bremser eller klimaanlegg for den del i den nye bilen. Hvorfor er det slik?

I den senere tid er det kommet flere ulike løsninger for boligventilasjon på markedet. Felles for disse, er at man skal slippe å montere kanalanlegg, eventuelt kun ha behov for avtrekkskanaler. At mange av disse løsningene verken er tilpasset norsk klima, tilfredsstiller gjeldende regelverk som gjelder ventilasjon, filtrering, energibruk, støynivå eller annet, synes ikke å bekymre aktørene nevneverdig.

 

Moderne balansert ventilasjon er det største Gud har skapt siden TV´n, skriver sjeføkonomen.

Største siden TV´n

Dette til tross, når til og med samfunnsøkonomer er overbevist om viktigheten av balansert ventilasjon, finnes det heldigvis fortsatt håp. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen skriver i sin siste bok, Vandringer i boligmarkedene: «Moderne soverom har som oftest en enorm fordel framfor gamle, rett og slett ved at du sover bedre i dem fordi ventilasjonen er bedre. Moderne balansert ventilasjon er det største Gud har skapt siden TV.» Store ord, fra en litt overraskende kant.

 

Takknemlig og stolt

Det er selvsagt vemodig å avslutte en jobb, og forlate en bransje som har vært så sentral del av mitt yrkesaktive liv. Samtidig er jeg takknemlig og stolt over å ha bidratt til den store utviklingen innen boligbygging i Norge de siste tiårene.

En kommentar til “Kan boligventilasjon være nødvendig?

  1. «Sover bedre fordi ventilasjonen er bedre»? Hva med støy og varme fra balansert ventilasjon? Det er vel ikke veldig positivt med tanke på søvn?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *