Daglig leder i VBL Ane Dyrnes.

Innspill til TEK 15 går ut i dag

– Energikravene i TEK10 var klart moden for en oppgradering. Vi støtter målet om mer energieffektive bygg, men er bekymret for luftkvaliteten, sier Ane Dyrnes, daglig leder i VBL.

Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforening (VBL) har i sine innspill til høringen lagt stor vekt på at kravet reduserer luftkvaliteten i bygninger, skriver de i en pressemelding.

Frykter for tette bygg

Kravene til luftmengde fra ventilasjonsanlegg i boliger er ikke foreslått endret, selv om krav til tetthet i bygningskroppen foreslås økt.

-Vi mener at minstekravet til luftmengden allerede i dag er for lavt, men at kravet minimum bør økes proporsjonalt med kravet til tetthet. Tettere bygninger gjør det utfordrende å opprettholde tilstrekkelig luftutskiftning, sier Dyrnes.

For næringsbygg foreslår Dibk å redusere luftmengden. Dette støtter VBL med forutsetning om at reduksjonen erstattes med behovsstyrt ventilering og at luftmengden holdes på dagens nivå når bygget er i bruk.

-For næringsbygg vil det naturligvis være akseptabelt med en lavere gjennomsnittlig luftmengde i og med at bygget ikke er i bruk på kvelds- og nattestid. I arbeidstiden derimot er bygget nødt til å opprettholde en helseforsvarlig luftmengde slik som i dag. Samtidig påpeker vi også at høyere luftmengder reduserer kjølebehovet, som igjen medfører lavere energibruk, sier Dyrnes.

 

Både jubel og kritikk

Forslaget har hittil høstet både jubel fra Glass og fasadeforeningen og kritikk fra blant annet bærekraftsjef i Sweco og styremedlem i VVS-foreningen, Jon-Viking Thunes, og David Zijdemans, fagdirektør i Skarland press.

Zijdemans uttalte til Norsk VVS tidligere i vår at «TEK15 vil gi dårlig inneklima».

-For å sikre kvaliteten på ventilasjonsanleggene er det helt nødvendig å straks få på plass dokumentasjonskrav for drift og vedlikehold av disse, sier Dyrnes.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.