Sjefforsker Inger Andresen ved SINTEF Byggforsk ønsker blant annet at det også utarbeides krav for oppgradering av eksisterende bygningsmasse. (Foto: Sintef Byggforsk)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Støtter skjerpede energikrav

Sintef Byggforsk støtter forslaget om at energikravene i TEK10 skjerpes tilsvarende 26 prosent for boliger og 38 prosent for kontorbygg, men ønsker sterkere fokus på krav som sikrer at en slik reduksjon virkelig blir innfridd.

– Redusert energibruk i bygningsmassen vil både være mer miljøvennlig og mer kostnadseffektivt enn å øke kapasiteten i kraftforsyningssystemet. I tillegg vil dette frigjøre elektrisitet for annen bruk slik som elektriske biler og eksport, sier sjefforsker Inger Andresen ved Sintef Byggforsk.

Vil stille krav til levert energi

Selv om Sintef Byggforsk støtter hovedtrekkene i høringsforslaget, er instituttet skeptiske til om forskriften vil føre til den ønskede og nødvendige reduksjonen i energibruk og klimagassutslipp.

– Vårt viktigste innspill er at forskriften bør stille krav til levert energi, samt angi spesifikke krav til etterprøving av energiytelsen, forteller Andresen.

Dette er helt avgjørende for å møte fremtidens energikrav til bygninger. Allerede i 2020, skal alle nye bygg i EU være såkalte «nesten nullenergibygg». Det er ikke mulig å oppnå nullenergibygg uten å ha fokus på både utforming av bygget og utnyttelse av lokal fornybar energi. Da er det ikke tilstrekkelig kun å foreta en teoretisk beregning av netto energibehov.

– Jo høyere ytelser, desto mer detaljert dokumentasjon må kreves, understreker Andresen.

 

Forenkling og tiltaksmetode

Sintef Byggforsks andre hovedinnspill omhandler forenkling og tiltaksmetode. Innføring av levert energi som beregningspunkt setter høyere krav til dokumentasjon og kompetanse.

– Det bør utarbeides enkle og entydige regler for hvordan de ulike energiforsyningsløsningene skal beregnes og dokumenteres, med tilhørende vektingsfaktorer for å ta hensyn til den totale miljøpåvirkningen. For større byggeprosjekter bør dette være uproblematisk både ressursmessig og kompetansemessig, da det allerede i dag gjøres i flere prosjekter, sier Andresen.

For mindre byggeprosjekter som småhus, vil imidlertid et slikt dokumentasjonskrav være utfordrende.

– Vi anbefaler derfor å lage en form for tiltaksmetode for småhus, der det utformes et knippe spesifiserte tiltak (preaksepterte løsninger/ytelser) som kan benyttes for å oppnå forskriftskravet. Dette kan også gjøres i form av et enkelt verktøy, sier Andresen.

– Eksisterende bygninger må med

Sintef Byggforsk ønsker også at det utarbeides separate krav for oppgradering av eksisterende bygninger.

– Eksisterende bygninger vil utgjøre hoveddelen av bygningsmassen i overskuelig framtid. Da er det viktig at det stilles krav også her, sier Andresen.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *