(Illustrasjonsfoto)

Høring i ferien om kompetansekrav i godkjenningen

Rett før sommerferien, sender nå kommunaldepartementet på høring forslag til endringer i sentral godkjenning. Høringsfristen er satt til 15. september.

Departementet omtaler dem som «en rekke mindre endringer i byggesaksforskriften som har til hensikt å løse noen av utfordringene næringen har vært opptatt av, deriblant anerkjenning av praksis opparbeidet forut for formell utdanning, synliggjøring av kvalifikasjoner samt enkelte forhold knyttet til seriøsitet».

 

Fast ansatt faglig leder

Noe av det viktigste i høringsforslaget, er kravet om at faglig leder skal være fast ansatt for å kunne få sentral godkjenning. Videre foreslås det mulighet til å trekke tilbake og avslå sentral godkjenning for firmaer som har gjort straffbare forhold. Dette gjelder også der firmaer er dømt for ulovlig innleie.

 

Kan vise fram kompetansen

Nå foreslås det dessuten utvidet mulighet til frivillig å gi opplysninger i søknaden om kompetanse ansatte i foretaket har.

Det foreslås som en frivillig mulighet, ikke noen forutsetning for godkjenning.

 

Ekspertutvalget skal høres

Ett av de mest avgjørende ankepunktene mot dagens sentrale godkjenning, er endringen i oktober 2017 om at utførende ikke må ha ansatte må ha fag- eller svennebrev. Det blir det nå opp til det nylig nedsatte ekspertutvalget å finne en løsning på:

«Departementet ser det vil det være både naturlig og hensiktsmessig at Ekspertutvalget i sitt arbeid vurderer de prinsipielle innspillene som har kommet om hvilke krav som bør stilles for å sikre byggkvalitet og seriøse og kvalifiserte aktører.»

 

Les høringsbrev og notat på departementets nettsider

 

annonse

Kommentarer (1)

Høring i ferien om kompetansekrav i godkjenningen

  1. Paul Stabell

    Personer som har jobbet i bransjen i flere ti år, også er innhaver av fagbrev/metserbrev er personer vi må få mere frem i lyset. Det nytter ikke bare med ingenører og vektall. Det er greit med utdannelse, men uten en viss kompetanse/ erfaring tror jeg at det ikke fungere optimalt.

Kommenter

Del denne artikkelen