(Foto: Dag Solberg)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Tryggere jobb med fagbrev

Arbeidsledigheten hos nordmenn med fag- eller svennebrev er lav i Norge og bare halvparten av ledigheten blant dem som kun har videregående skole med studiekompetanse. Fagarbeidere i Norge får også økonomisk mer igjen for sin utdanning enn sine yrkeskolleger i resten av Europa.

Mens fagutdannende har en ledighet på 1,8 prosent i Norge, så er personer som har tatt studiespesialisering, men ingen utdanning ut over det, en ledighet på 3,5 prosent. Det viser en fersk indikatorrapport fra OECD.

Mange med fagbrev

Norge er det landet i OECD som bruker mest offentlige midler på utdanning. Utgifter til elever i grunnskole og videregående skole har økt siden 2005, i Norge med 11 prosent, mens snittet i OECD har vært 17 prosent. I høyere utdanning har veksten i Norge vært null fordi studentveksten har spist opp budsjettøkningene.

Det er flere unge i Norge som oppnår fagbrev eller studiekompetanse enn i andre OECD-land, justert for befolkningsstørrelsen. Rapporten mener det skyldes muligheten til å vende tilbake og fullføre opplæringen som voksne, eventuelt gjennom praksiskandidatordningen.

God lønn med fagbrev

Med relativt små lønnsforskjeller i Norge er det lite å vinne økonomisk på å velge høyere utdanning. Det betyr at det gir en høyere økonomisk avkastning å velge yrkesfag i Norge sammenlignet med andre europeiske land, der høyere utdanning gir vesentlig høyere lønn enn den fagarbeidere oppnår.

Les mer på Kunnskapsdepartementets nettsider, der rapporten også kan lastes ned.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *