Hadia Tajik spør om sentral godkjenning i Stortingets spørretime. (Foto: Stortinget)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Tajik krevde svar om godkjenningsendringene

Etter den store turbulensen Dibk har skapt med endring i kompetansekravene til sentral godkjenning, stilte Arbeiderpartiets Hadia Tajik statsministeren spørsmål om endringen i den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag.

Endringen innebærer at det ikke stilles krav om egne ansatte fagarbeidere for foretak med faglig ledelse på ingeniørnivå.

Les også: Dibks kompetanseslipp skaper storm

I tillegg til dagens kvalifikasjonskrav

Arbeiderpartiets Hadia Tajik innledet med å vise til streiken samme dag mot innleie av arbeidskraft og manglende seriøsitet i bygg og anlegg før hun tok for seg endringene i reglene for sentral godkjenning.

Hun viste til at det i arbeidet med den nye plan og bygningsloven i 2015, ble forsikret fra regjeringen at kravene til seriøsitet skulle komme i tillegg til eksisterende krav til kompetanse. Hvorfor aksepterer regjeringen nå at det ikke lenger stilles krav til utførende at de har egne ansatte med i fagbrev?

Statsminister Solberg svarte at det var mange byråkratiserende krav i godkjenningssystemene tidligere som det var behov for å forenkle.

– Kvalitetskravene til foretakene er styrket. Foretakene skal levere enda bedre på det, og så får de et ansvar for å vurdere om folk innenfor sitt selskap klarer å følge opp kravene til selskapet som helhet, svarte statsministeren.

Se video fra spørretimen her

Fleksibilitet heller enn kompetanse

Tajik fulgte opp: – Svaret føyer seg inn i et mønster der regjeringen legger mer vekt på fleksibilitet enn faglig kompetanse. Lederen i Byggmesterforbundet, Frank Ivar Andersen, sier at regjeringen med disse endringene setter hele forståelsen for kompetansebehovet i bygningsarbeid i vanry. Har statsministeren forståelse for det og hvordan vil regjeringen følge det opp?

– Vi skal følge opp, og det vi sier til Stortinget skal gjennomføres med høyere kvalitet, det skal gjennomføres med høyere kvalitet, forsikret Solberg.

Hun la til at det er et spørsmål om forskriftene skal sette krav til eksakt kompetanse eller om det er tilstrekkelig at selskapene har kompetansen og dette sjekkes gjennom sentral godkjenning.

Les også: Dibks tolkning utfordrer seriøsiteteten, mener BNL

Ser ingen flukt fra næring

Arbeiderpartiets Arild Grande kom med et tilleggspørsml. Han viste til useriøsitet i næringen og det faktum at utbredt innleie fører til at fagfolk rømmer næringen og unge ikke søker seg dit. Hvem mener regjeringen skal bygge landet? spurte han.

Statsministeren svarte med å vise til at det bygges mer veier med norske selskaper med denne regjeringen og dette gir økt etterspørsel etter fagarbeidere. Hun ville ikke være med på at fagfolk rømmer næringen.

 

Fast ansatte er hovedregelen

Willfred Nordlund (sp) fikk også stille et tilleggsspørsmål. Han viste til at mange mener endringene i kravene til sentral godkjenning undergraver godkjenningen fordi det ikke blir mulig å sjekke om selskapet har praktisk gjennomføringsevne til oppdragene. Han spurte om statsministeren deler Skanska-sjefens uttalelse om at det blir bedre kvalitet med fast ansatte enn med innleide ansatte uten fagkompetanse.

– Regjeringen har slått fast at fast ansatte skal være hovedregelen, forsikret Solberg i svaret, og la til at Sentral Godkjenning handler om faglige krav til kompetanse i selskapet.

Beste til søke

Solberg skapte munterhet da hun avsluttet spørretimen med å fortelle fra hennes tid som kommunalminister for 15 år siden. Ufrivillig kunne hun samtidig se ut til å gi mange et poeng om at kompetansen må være ute på byggeplass, ikke bare på kontoret.

– I et besøk i Bømlo kommune fortalte teknisk sjef at de hadde ett firma i kommunen som var det beste til å skrive søknader om godkjenning, men det firmaet som bygde de skjeveste husene. Det forklarte han med at de som bygde husene ikke var like flinke med vateret som hun som skrev søknadene for firmaet, hun hadde vært ansatt i teknisk avdeling tidligere.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *