Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening. (Foto: Byggmesteren)

Regjeringen gjør for lite mot arbeidslivskriminalitet

– Vi må nok en gang stole på opposisjonen på Stortinget, Regjeringen gjør for lite mot arbeidslivskriminalitet, sier BNL-sjefen om revidert budsjett som ble lagt fram tirsdag.

– BNL mener at det er nødvendig å styrke a-krimsentrene spesielt i byene, men Regjeringen foreslår ingen nye tiltak mot arbeidslivskriminalitet i revidert budsjett, kommenterer administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening.

Det har vært kjent siden i fjor høst at både seriøsitetsregister og håndverkerportal blir trukket da den foreslåtte løsningen ikke var robust nok. – Det er helt avgjørende at det varslede ekspertutvalget klarer å levere tiltak raskt for å sikre kvalifikasjoner og seriøsitet, sier Sandnes.

 

Useriøse kan erklære kompetanse

– Vi ser at manglende kontroll på kompetanse i bedrifter som kun erklærer seg som kvalifiserte, gir både dårligere bygg, og åpner opp for useriøse bedrifter som nødvendigvis ikke har den kompetansen som trengs. Derfor er det helt avgjørende nå at Kommunal- og moderniseringsdepartementets ekspertutvalg leverer tiltak som raskt kan iverksettes for å demme opp mot useriøse og kriminelle aktører som bidrar til å ødelegge for de seriøse bedriftene.

 

Positivt digitaliseringsløft

Om det reviderte budsjettet for øvrig, kommenterer Sandnes:

– For å bidra til digitalisering av hele byggenæringen, er vi avhengig å styrke den digitale kompetansen. Det er positivt med 90 millioner kroner årlig i den teknologiske skolesekken. Det er en god start. Elevene må starte tidlig med digitale løsninger og prosesser, ikke bare i de teoretiske fagene, men også integrert i de praktiske fagene for å være godt rustet til den store digitale transformasjonen, sier Sandnes.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *