Hvem skal bygge de nye helse- og omsorgssenterne i landet fremover? Her er Østre Toten kommunes nye omsorgssenter på 12 000 km2. (Illustrasjon: Arkitema Norge)

BNL ber kommunene om å bestille klokt

Regjeringen gir 2,15 milliarder til å bygge sykehjemsplasser i revidert statsbudsjett. – Seriøse bedrifter og bedrifter med lærlinger må få oppdragene, sier Jon Sandnes i BNL.

Tiltaket skaper arbeidsplasser til lokale bedrifter, men kommunene må bruke handlingsrommet i anskaffelsesregelverket, sier Sandnes.

BNL har også merknader til flere andre bevilgninger i revidert statsbudsjett:

Ingen hjelp til modulvogntog

– BNL er skuffet over at det ikke er bevilget penger til utbedring av flaskehalser for at modulvogntog kan anvendes til/fra produksjonssteder. Dette ville kunne redusere uheldige konkurransevridninger som er oppstått til ulempe for norske bedrifter.

– Dette er en svært kritisk for norsk industri og kan føre til tap av arbeidsplasser og nedleggelse av bedrifter, sier Sandnes.

annonse

Øk innsatsen mot useriøse

Arbeidsminister Anniken Hauglie opplevde i forrige uke selv hvor stor effekt tilsyn har i forbrukermarkedet i Bergen, samtidig som Riksrevisjonen har gitt regjeringen kritikk for manglende arbeid mot arbeidsmarkedskriminalitet.

BNL forventer at det arbeidet som allerede er i gang forsterkes ved neste statsbudsjett, og BNL mener at regjeringen må gjøre mer av det som fungerer.

Mer til opplæring i bedrift

Ordningen «Kompetanse pluss» får tilført 17 millioner, totalt 197 millioner kroner, dette skal gå til opplæring i grunnleggende ferdigheter på landets arbeidsplasser.

– Bedriftene i byggenæringen er gode til å legge til rette for etterutdanning av ansatte. Dette gir flere bedrifter muligheten til å få støtte og til tross for pressede marginer investere i sine ansatte, sier Sandnes.

 

Slik bør kommunene anskaffe: https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/offentlige-anskaffelser/sjekkliste-for-offentlige-anskaffelser/

 

Kommenter

Del denne artikkelen