- Mitt inntrykk er at ordningen fungerer ganske bra i dag - men den kan bli bedre, sier Jasinski.

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Vil vite om Trondheim kjøper klokt

Kommunalråd i byen, Marek Jasinski (Ap), vil nå sjekke om kommunens innkjøpsordning virkelig luker ut useriøse tilbydere og støtter de seriøse lærebedriftene.

I 2014 vedtok Trondheim kommune en anskaffelsesstrategi som skulle gi seriøse lærebedrifter bedre tilgang til offentlige oppdrag.

Virksomhetene måtte allerede være tilknyttet godkjent lærlingeordning og ha et jevnlig inntak av lærlinger.

Møte om kloke innkjøp

Siden har flere stilt spørsmål ved om Trondheims ordning går langt nok. Burde kommunen heller tallfeste et bestemt antall arbeidstimer som skal utføres av lærlinger – som i Oslo kommune?

Kommunalråd Marek Jaminski deltok nylig på et dialogmøte mellom kommunen, Trondheims Byggmesterlaug og Byggmestrenes Servicekontor.

– Mitt inntrykk er fortsatt at ordningen fungerer ganske bra i dag, men den kan bli bedre, sier Jasinski og legger til at det er kommet flere lærlinger på kommunens prosjekter siden 2014.

Jasinskis møte med håndverkerne gjorde at han vil be rådmannen i Trondheim om en gjennomgang av ordningen og resutlatene den har oppnådd siden den ble innført.

– For samtidig får vi høre fra byggmestere at det finns aktører som utnytter ordningens smutthull og tilpasser seg uten å være reelle lærebedrifter, sier Jasinski.

 

Kostbart for alle

Jasinski er bekymret for ungdomsledigheten i Trondheim og at færre søker seg til yrkesfagene.

– Rekrutteringen hit er for lav idag – og vi snakker om en av landets største og viktigste næringer, sier Jasinski som også tror at Trondheim kommune bør verne seg mot useriøse aktører i byggebransjen.

– Jeg vil be rådmannen i Trondheim om en gjennomgang av ordningen på grunn av to ting: Vi må sikre at vi har et regelverk som sørger for at kommunen velger de seriøse aktørene. Det handler både om at det offentlige må tilrettelegge for et ryddig næringsliv, og at byggefeil på kommunens prosjekter kan bli veldig kostbart for fellesskapet, sier kommunalråden.

– For det andre bør ordningen ses i lys av rekrutteringen til yrkesfagene og lærlingplasser. Selv om vi politikere ikke kan vedta flere læreplasser, må vi i enda større grad innse at vi som offentlig innkjøper er viktige for rekrutteringen av elever til yrkesfagene, sier Jasinski – som liker lærlingkravet Oslo vil innføre.

– Oslos kommende ordning med ti prosent er veldig spennende og er en idé vi skal se nærmere på, sier kommunalråd Jarek Masinski til Byggmesteren.

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *