Jon Sandnes i Stortingets vandrehall under fremleggelsen av regjeringens forslag til Statsbudsjett 2017. (Foto: BNL)

– Offentlige investeringer må skape flere arbeidsplasser

– BNL støtter forslagene i statsbudsjettet, men etterlyser en strategi for hvordan de store investeringene i bygg og anlegg skal bidra til verdiskaping, sysselsetting og grønn omstilling, sier Jon Sandnes i BNL.

Regjeringen foreslår i dag å øke bevilgningene til samferdsel. I tillegg legges det fram en tiltakspakke for kystkommunene i Sør-Norge på 650 millioner kroner.

Hvordan skal pengene brukes?

BNL utfordrer partiene på Stortinget til å ta debatten om hvordan de samlede investeringer i bygg og anlegg skal bidra til verdiskaping, sysselsetting og grønn omstilling.

– Det er historisk høye offentlige investeringer i bygg og anlegg, samtidig som byggenæringen har høy arbeidsledighet. Politikerne må legge føringer på hvordan pengene skal skape arbeidsplasser. Regelverket for offentlige anskaffelser gir større muligheter til å styre innkjøpene enn det regjeringen bruker, sier Sandnes.

Sandnes trekker frem anleggsnæringen som et eksempel.

– Det offentlige er den største bestilleren, og kan gjennomføre et grønt skifte i denne sektoren ved å samarbeide tett med næringen om miljøkrav. Det vil skape nye arbeidsplasser og verdiskaping, sier han.

 

Øker ikke innsatsen mot arbeidskriminalitet

BNL hadde også håpet at regjeringen hadde vært tydeligere på digitalisering.

– Byggenæringen skal digitaliseres. Vi er avhengig av at det offentlige tilrettelegger for digital infrastruktur. BNL er glad for at det er satt av midler til Altinn-Fellestjenester Bygg og til digitalisering av offentlige registre i Brønnøysund. Innsparingspotensialet er stort både hos kommune, stat og næringen, sier Sandnes.

Regjeringen reverserer kutt i pendlerfradraget. BNL protesterte da det ble redusert og har nå fått gjennomslag. – Det er spesielt bra for små og mellomstore bedrifter i distriktene, sier Sandnes.

Bygg og anleggsnæringen går godt, men kampen mot arbeidskriminalitet er langt fra over.

– Dessverre ser vi få spor i budsjettet som kan bidra i kampen mot de kriminelle aktørene som også opererer i vår næring. Det er skuffende, sier Sandnes, og legger til at blant annet å etablere sentre mot arbeidslivskriminalitet i alle politidistrikt er et tiltak som vil både gi effekt i form av å rydde bort kriminelle, men det genererer også inntekter tilbake til samfunnet. Det viser erfaring fra de sentrene som allerede er opprettet, avslutter Sandnes.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *