Regelverket må bli enklere og gi forutsigbarhet for både kommunene og utbyggerne. (Illustrasjon: Plankart fra Levanger kommune)

Kommunene er uforutsigbare

Utbyggere opplever at det er uforutsigbart hvilke krav som stilles fra kommunene når boligområder utvikles. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil svare med mer forenkling.

– Forutsigbarhet er avgjørende i plan- og byggeprosesser, sier Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har fått Menon Economics og tegn_3 Arkitekter til å undersøke kommunenes bruk av planbestemmelser og krav i byggteknisk forskrift.

Les også: Vil ha flere branntilsyn i byggesaker og Gravekrav truer sentral godkjenning

Må forenkle mer

– Rapporten gir et interessant bilde av nåsituasjonen og kanskje helst situasjonen før vi innførte TEK17. Den viser at det er behov for å fortsette forenklingsarbeidet. Vi må ha et regelverk som er enklere og som gir forutsigbarhet for både kommunene og utbyggerne, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Her kan du lese rapporten

Kommunene har med noen få unntak ikke adgang til å regulere tekniske krav i byggverk i planbestemmelsene. Teknisk regelverk skal være nasjonalt og likt slik at utbyggere møter samme krav uansett kommune.

Likevel finner utrederne tegn til at kommunene stiller krav som blander planbestemmelser og TEK.

Dette kommer først og fremst av kommunenes ønske om å tydeliggjøre krav i TEK.

– Det kan tyde på at gode intensjoner hos kommunene fører til at utbyggere blir møtt med uklare krav som gjør det vanskelig å planlegge. Det skal ikke bare være tydelig hvilke regler som gjelder når, men også at det ikke er rom for å bruke ett regelverk på områder hvor det ikke er ment å brukes. Vi kommer til å ta med oss rapporten når vi skal se på hvordan vi kan gjøre regelverket enklere, og prosessene mer effektive, sier Mæland.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *