Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Endringene i TEK17 er klare

Torsdag ble forslaget om forenklinger og endringer av byggteknisk forskrift (TEK17) sendt ut på høring.

NB: Denne saken ble først publisert i november 2016 – for å lese om ny teknisk forskrift (TEK17) kan du starte med denne aktuelle artikkelen fra 22. juni 2017:

Mye nytt i TEK17

Les også: Enklere og rimeligere bygg med TEK17? og Hva er lønnsomt å forenkle i TEK17?

100.000 billigere å bygge

– Nå er vi i gang med å gjennomføre forenklinger i hele byggeprosessen. Det må komme kjøperne til gode, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til Dagens Næringsliv om de nye reglene som skal gjelde fra 1. juli 2017.

Ministeren sier til DN at forslagene kan gjøre alle nye leiligheter 100.000 kroner billigere å bygge.

For leiligheter under femti kvadratmeter kan besparelsen komme på 130.000 kroner, ifølge beregninger som departmentet har gjort.

Forskriften er gjennomgått både for å fjerne krav og å lempe på krav. Samtidig er forskriften blitt enklere å finne fram i og bruke. Det skal bli enklere å forstå hvilke krav som gjelder, og hva som må til for å oppfylle kravene.

Når regelverket blir mer oversiktlig og forutsigbart, vil byggenæringens produktivitet også kunne bli bedre, skriver departementet.

– Jeg håper at mest mulig av besparelsene kommer innbyggerne til gode, sier Sanner.

Endringsforslag til krav for boliger

• Det skal ikke lenger være krav om innvendig bod. Dette kan gi en redusert kostnad på 60.000 kroner per boenhet.

• Det skal være plass til å snu en rullestol, men utbygger kan velge mellom en forhåndsgodkjent løsning med snurektangel på minimum 1,30 meter x 1,80 meter eller en snusirkel på minimum 1,50 diameter. Kan gi en redusert kostnad på 35.000 kroner per boenhet.

• For små leiligheter kan størrelsen på sportsbod halveres. Kan gi en redusert kostnad på 30.000 kroner per boenhet.

• Det skal ikke lenger være krav til dobbel rekkverk i rampe, trapp og fellesgang.

 

 

• Det skal ikke lenger være krav om utsyn fra vindu i soverom. Det vil si at man kan bygge tettere i byer.

• Alle rom for varig opphold skal ha dagslys, men kravet må bare oppfylles for oppholdssonen i et rom. Det vil si at deler av rommet der det ikke er tiltenkt at man oppholder seg, kan ha mindre lys.

• Det skal ikke lenger være krav om parkeringsplass i byggteknisk forskrift, men beholde krav om tilstrekkelig antall parkeringsplasser for forflytningshemmede der det er stilt krav om parkering i plan- og bygningsloven.

TEK 17 – Fakta

TEK17 skal berede grunnen for neste generasjons Byggteknisk forskrift. Den er ett skritt i retning av digital samhandling og automatisk regelsjekk.

Forskriften skal ut på en 3 måneders bred høring hvor mange instanser blir hørt.

Planen er at ny forskrift skal ta til å gjelde fra 1. juli 2017. Direktoratet for byggkvalitet skal også gjøre veilederen til forskriften enklere og mer oversiktlig.

 

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

 

 

5 kommentarer til “Endringene i TEK17 er klare

  1. Hva menes med oppholdsrom? Er det slik at krav til lys på et soverom som ligger under en balkong ikke kan ha vindu som kan åpnes fordi karmene tar for mye av lyset inn? Gjelder borettslag. Vinduet er beregnet på hel vegg sammen med dør til å åpne, men fordi det går ut på bakke kan den ikke være åpen på natten.

  2. Hei.
    Takk for svar. Den det gjelder har kontaktet kommunen. De sier at det er utbygger som har ansvaret. Det dreier seg om en leilighet / flere leiligheter som skal renoveres og hvor den nye loven TEK 17 sier at det kan ikke være vindu med lufting fordi karmene tar for mye av lyset. Gjelder soverom som brukes av to voksne personer og som trenger å få luft gjennom vindu.
    TEK17 sier at det ikke lenger skal være krav til utsyn fra soverom. Hvorfor et lys viktigere enn luft? Er det slik regelverket skal tolkes?

  3. Hei. Skal bygge rekkverk på varanda hvor det er 2-3m ned til bakken. Tenker å ha liggende lekter eller bord med åpning mellom. Hva sier TEK 17 krav til åpninger og totalhøyde på rekkverket?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *