For søknader som kommer inn til kommunen før 1. januar 2019 kan tiltakshaver velge om hele tiltaket skal følge TEK10 eller TEK 17. (Illustrasjon: Sintef Byggforsk)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Mye nytt i TEK17

Ny teknisk forskrift trer i kraft 1. juli og byr på flere overraskelser – blant annet fjernes kravet om at sluk skal være i selve gulvet i våtrom.

Den nye tekniske forskriften er nå tilgjengelig på Lovdata her.

Veilederen med preaksepterte ytelser er ennå ikke lagt ut på DiBKs nettsider, den publiseres her 1. juli.

Les også: – Jeg håper myndighetene sier at nå er det greit nok (+ Full tilgang artikkel) og Endringene i TEK17 er klare

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mener at TEK17 er «de største forenklingene i plan- og bygningsloven noensinne».

– Vi gjør det enklere, raskere og rimeligere å bygge for at flere skal kunne oppnå boligdrømmen, sier ministeren.

Du kan velge TEK10 eller 17

TEK17 har stort sett samme struktur som TEK10, men det er foretatt en opprydding og tydeliggjøring i flere av kapitlene, skriver Lovdata.

Kravene i TEK17 trer i kraft 1. juli 2017 og opphever på samme tid kravene i TEK10.

For søknader som kommer inn til kommunen før 1. januar 2019 kan tiltakshaver velge om hele tiltaket skal følge TEK10 eller TEK 17.  

Det er «varslet» flere preaksepterte ytelser:

For snuareal for rullestoler er det foreslått snurektangel på minimum 1,3 meter x 1,8 meter som valgfritt alternativ til snusirkel med diameter på minimum 1,5 meter i tilgjengelige boenheter. For studentboliger er det foreslått krav om snusirkel med diameter på minimum 1,3 meter.

I tillegg er det foreslått nye preaksepterte ytelser i forskriftens kapittel 11 om sikkerhet ved brann. Dette gjelder blant annet for bygninger der det installeres automatisk slokkeanlegg.

Innvendig bod fjernes

Krav om innvendig bod fjernes:

Etter TEK17 skal boenheten ha tilstrekkelig og egnet plass for oppbevaring av klær og mat, jf. § 12-10 første ledd. Kravet til sportsbod reduseres til 2,5 m2 BRA for boenheter inntil 50 m2 BRA, jf. § 12-10 annet ledd.

For boenheter større enn 50 m2 BRA videreføres kravet om sportsbod på minimum 5 m2 BRA.

Studentboliger er unntatt kravet om innvendig bod, jf. § 1-2 sjette ledd bokstav b.

Krav til sluk og vindu

To større endringer i TEK17 er at kravet om at rom for varig opphold skal ha vindu fjernes: 

Dagslyskravet opprettholdes, men kan nå oppnås ved bruk av f.eks. glassvegg, glassfasade, glassbyggesten og liknende, jf. § 13-7.

Krav om at sluk skal være i selve gulvet i våtrom fjernes: 

Dette åpner for at blant annet veggsluk kan benyttes, jf. § 13-15.

Krav til uterom, radonsperre og parkering

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) foreslo opprinnelig å fjerne kravet om utsyn fra soverom ( TEK10 § 13-8), samt § 8-3 om plassering av byggverk. Disse forslagene er ikke tatt med i den vedtatte forskriften.

Det ble også foreslått å fjerne § 8-8 om kjøreadkomst. Denne bestemmelsen er for bygning med krav om tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming videreført i TEK17 § 8-8 tredje ledd.

Kravet om at rom for varig opphold skal ha vindu fjernes, selv om dagslyskravet opprettholdes:

Nå kan dette oppnås ved bruk av f.eks. glassvegg, glassfasade, glassbyggesten og liknende, jf. § 13-7.

Kravet til parkering i TEK10 § 8-9 er kun delvis videreført i TEK17 § 8-8:

Begrunnelsen for dette er at det er mer hensiktsmessig at dette overlates til lokale tilpasninger i planer.

Kravene om tilgjengelige balkonger, terrasser og uteplasser «lempes»:

Kravet om trinnfri adkomst til disse i tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming for boenheter gjelder nå kun på boenhetens inngangsplan, jf. § 12-11 tredje ledd.

Radonkravet gjelder ikke lenger for bygninger som ikke inneholder rom for varig opphold, jf. § 13-5.

Dette medfører at blant annet garasjer og ubetjente lager ikke lenger trenger radonsperre, skriver Lovdata.

 

 

Byggmesteren kommer tilbake med mer utfyllende detaljer om endringene i TEK17 og aktørers kommentarer til endringene.

 

 

16 kommentarer til “Mye nytt i TEK17

 1. Hei

  Angående hytte/fritidsbolig og TEK17:
  Hytte under 70m2 har ikke krav til isolasjonstykkelse og I-verdi, stemmer det?
  Er det krav om rømningveg via vindu på soverom, og i så tilfelle hva er kravet?
  Er det krav om radonsperre under hytte når den står på stolper ?
  Er det minimumskrav til areal på soverom, bad/wc og bod?
  Må takhøyde være min 240, eller kan den være 220cm?
  Er det noen krav til gangen/korridor?
  Evt. andre krav å ta hensyn til?

 2. Hei Terje, vi vurderer ikke konkrete byggesaker eller konkrete løsninger. Spørsmål om en byggesak bør alltid rettes til kommunen som er ansvarlig for byggesaken.

 3. Terje

  Kravet til takhøyde er i tek17 2 meter, med 220 som anbefalt høyde

 4. Det er ikke mye vits i å stille spørsmål her når «enkeltsaker» ikke kan besvares! Mitt spørsmål er: Skal det være rømningsvei via vinduet på et soverom? og i tilfelle hvor står regelen?

 5. Hei, er det krav til minimum volum eller areal i rom for varig opphold? Jeg finner kun minimum romhøyde i Tek17 og lurer på om reglene som var med minimums begrensninger i Tek10 er fjernet?

 6. Hva er kravet til vindusstørrelse på kjellerrom som skal gjøres om til rom for varig opphold?

 7. Rømningsvei via vindu fra kjeller. Størrelseskrav på vindu ok, men hvilket krav er det rundt høyde fra gulv til vinduskarm?
  Hva var kravet ved TEK10?

 8. Hei; hvordan skal tek 17 kravet oppfylles i eksisterende leilighet.? Det har fra 60 tallet og frem til 1995 hvert bolig , i1995 ble den omsøkt til kontor(næring) og nå får jeg ett tek 17 krav om jeg vil ha den tilbake til bolig. Noen der ute som har noen gode råd

 9. Hvordan er reglene fir luft og trinnlyd inad i boligen f.eks fra Stue til soverom?

 10. Hei jeg lurer på en sak.
  Hva er kravet for et lavblokk komplekse med utvendig rømningstrapp i forhold til dør; for å begrense unødig bruk av branntrappen og for forsikre seg at ikke uvedkommende går opp trappen og går tilgang foreldrene til garasje og direkte på inngangsdør til hver enhet.

 11. Hei Skal bygge garasje på 27m2 i 8» laft. Har avklart med kommunen og sjekket ut at det ikke krever byggesøknad. Har sjekket ut dette i hj side til Direktoratet for Byggkvalitet. Slik jeg oppfatter kravene kan bygget plasseres inntil 1 m fra nabogrense og 1 m fra hytte / bebyggelse. Garasjen skal være et kaldt bygg. Tenker å støpe platting. Sp 1 Er det krav for isolasjon i platting? Planlegger å legge Royalimpregnert tretak eller lerk. Sp 2 Hva er å anbefale? Planlegger å legge innertak / undertak under 8×2» som anlegges på åsene. Sp3 er det krav til isolasjon i bjelkelaget når det skal være kald garasje?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *