(Illustrasjon: Statens kartverk)

Hva er lønnsomt å forenkle i TEK17

Direktoratet for byggkvalitet har fått en analyse av lønnsomheten ved eventuelle endringer i byggteknisk forskrift (TEK10).

På oppdrag fra direktoratet har Menon Economics, i samarbeid med Norconsult og Dark arkitekter, gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av endrede kravsnivå i byggteknisk forskrift (TEK10).

Last ned og les rapporten her (pdf)

Seks krav gransket

Menon har gått gjennom kravene til uteareal og plassering av byggverk (kapittel 8), kravene til planløsning og bygningsdeler i byggverk (kapittel 12) og kravene til miljø og helse (kapittel 13).

Hensikten har vært å identifisere endringer i kravene som kan bidra til raskere, enklere og rimeligere bygging av småboliger og studentboliger.

Småboliger er i rapporten definert som småleiligheter på inntil 50 kvadratmeter BRA.

Studentboliger er definert som boliger som eies av Studentsamskipnadene og stiftelser.

Seks krav ble prioritert til en mer grundig analyse, der forslaget er avgrenset til å gjelde kun småboliger og studentboliger:

 • Redusere krav til snusirkel fra 1,5 meter til 1,3 meter i diameter
 • Redusere krav til andel av småboliger som må oppfylle tilgjengelighetskravene fra 50 prosent til 20 prosent
 • Fjerne krav om innvendig bod
 • Fjerne krav om sportsbod
 • Fjerne krav om heis
 • Redusere krav til luftlydisolasjon mellom boenhet og fellesareal eller kommunikasjonsvei fra 55 dB til 45 dB

 

Hovedfunn

Menon konkluderer med at:

 • Det er usikkert om det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å redusere kravet til snusirkel fra 1,5 til 1,3 meter i diameter for småleiligheter.
 • Det er usikkert om det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å redusere andelen småleiligheter som skal være tilgjengelige, fra 50 prosent til 20 prosent.
 • Fjerning av krav om innvendig bod vurderes til å være samfunnsøkonomisk lønnsomt, gitt at boligkjøperne er sikret noe bodareal ved krav om sportsbod.
 • Fjerning av krav om sportsbod vurderes til å være samfunnsøkonomisk lønnsomt, gitt at boligkjøperne er sikret noe bodareal ved krav om innvendig bod.
 • Det vil kunne være samfunnsøkonomisk lønnsomt å fjerne kravet til innvendig bod og sportsbod for studentboliger.
 • Det vurderes at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt å fjerne krav til heis for småleiligheter.
 • Det er trolig samfunnsøkonomisk lønnsomt å fjerne kravet til heis for studentboliger.
 • Reduksjon av kravet til luftlydisolering (lydklasse C i NS 8175:2012) mellom boenhet og fellesgang/kommunikasjonsvei fra 55 dB til 45 dB vurderes som samfunnsøkonomisk ulønnsomt.

Last ned og les rapporten her (pdf)

 

3 kommentarer til “Hva er lønnsomt å forenkle i TEK17

 1. Redusere lydisoleringskrav fra 55db til 45db? I mine ører blir det og øke kravet.

 2. Kravet på 55dB gjelder veggens evne til å dempe lyd/støy, derfor blir 45 dB lemping av krav.

 3. Dette var tannløse greier. Hva med å starte med å standarisere to ting. Kjøkken og bad.
  Problemet er at der mangler noe mellom bunnløs arkitektur og brakkerigger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *