Det er gode tider men tøft å rekruttere kvalifiserte fagfolk. (Foto: Byggmesteren)

Halvparten skal ansette

Årets konjunkturbarometer fra BNL viser at halvparten av bedriftene skal ansette i første halvdel av 2018, men fire av ti mener det er utfordrende å få tak i arbeidstakere med fag og svennebrev.

Halvparten av bedriftene i undersøkelsen skal ansette, som er en stor økning fra i fjor. Samtidig er det stadig færre som skal nedbemanne, forklarer BNL.

Får ikke tak i kvalifiserte

– Det er forskjeller knyttet til størrelser på bedrift og bransje. De største bedriftene planlegge å ansette mer enn de mindre. Samtidig er det flere bedrifter innen byggevareindustri som svarer at de skal nedbemanne, sier BNLs leder Jon Sandnes.

Nesten fire av 10 bedrifter får fortsatt ikke tak i fagarbeidere.

– Det har vært stabilt underskudd på kvalifisert arbeidskraft de siste årene. Bedriftene bekrefter også at dette er den viktigste årsaken til at de tar inn lærlinger. Det anses som den beste måten å sørge for etterveksten av fagarbeidere på, sier Sandnes videre. (Foto: BNL)

Byggenæringen er svært lokal og godt marked i en by kan allikevel bety dårlige tider bare noen kilometer unna. Det er imidlertid ikke store regionale eller bransjeforskjeller i undersøkelsen.

– Noen av unntakene er Rogaland og Troms. Rogaland kan se ut til å være fortsatt preget av nedturen, selv om dette ikke gjelder alle bransjer og markeder, mens Troms utpeker seg når det gjelder mindre forventninger til 2018, sier Sandnes

Forventer et godt 2018

Blant bransjene er det flest bedrifter i Boligprodusentene som forventer at 2018 skal bli bedre enn 2017.

Markedsforventningene til 2018 er optimistiske, og optimismen strekker seg helt inn i 2019 for både bedriftenes egen økonomi. Samtidig viser medlemsundersøkelsen at det er flere som er pessimistiske for 2018 enn for 2019 på egen bedrift vegne, sier Sandnes.

Forventningene til resultat er lave. De fleste bedriftene forventer å gå med overskudd mellom 3 – 6 prosent.

– Det er et tankekors at til tross for optimisme, forventer over 20 prosent av bedriftene at de skal gå i null eller med underskudd i 2017, og 2018 har startet med flere konkurser enn tidligere. Det viser at konkurransen i markedet er stor og prispresset høyt, avslutter Sandnes.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *