(Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Pusser opp for over 75 milliarder

Veksten i bygge- og anleggsmarkedet ventes å bli på 5,6 prosent, nesten like høy som 2016 viser prognoser fra Prognosesenteret utført på vegne av BNL.

Anlegg er den viktigste vekstmotoren i byggenæringen. Veksten i samlet igangsatt areal til yrkesbygg ble høyere enn forventet i 2016 og prognosene spår videre vekst i 2017 og 2018.

Sats på vedlikehold

– Det er positivt at næringslivet igjen etterspør igjen nye lokaler. Samtidig ser vi at de private utbyggerne i større grad enn det offentlige stiller krav til miljø og kvalitet når de bygger nytt, sier Sandnes.

Etter moderat vekst i 2015 på snaut 3 prosent ble 2016 det første året i en anleggsboom som kommer til å vedvare en stund. Fra 2016 til 2019 ligger det an til at samlet anleggsproduksjon vil øke med 30 prosent. Veksten i vedlikeholdsaktiviteten blir moderat, men investeringene ser ut til å vokse med hele 40 prosent i perioden.

– Ved å investere i infrastruktur, binder vi Norge sammen. Nå blir det viktig at vedlikehold også blir prioritert, sier Sandnes.

 

Pusser opp for over 75 milliarder

– Når staten så mye penger på infrastrukturinvesteringer har de et ansvar for å forvalte det på en best mulig måte. Infrastrukturinvesteringene må ses i sammenheng med arealer for næring og bolig.

BNL mener det må stilles tydelige og ambisiøse krav til digitalisering av alle nye bygg-, vei- og jernbaneprosjekter, sier Sandnes.

Oppussingsmarkedet for bolig fortsetter å vokse sakte men sikkert.

Til tross for rekordhøye investeringer i bolig pusser vi fortsatt opp for mer enn vi investerer i bolig.

Aktiviteten er rekordhøy. BNLs-sjefen håper bedriftene greier å omsette omsetningen i resultater på bunnlinjen.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *