Arild Grande (A) er stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag. (Foto: Christopher Kunøe)

Finansministeren må svare om skatteetatens taushetsplikt

– Handlehvitt-saken er nok et eksempel på at regjeringen ikke tar arbeidslivskriminalitet på alvor, mener Arild Grande (A). Nå ber han finansministeren svare Stortinget på hvorfor det ikke er gjort noe med taushetsplikten som hindrer at forbrukere får viktige opplysninger i handlehvitt.no.

– Regjeringens manglende handlekraft mot arbeidslivskriminalitet truer norske arbeidsplasser og seriøse aktører som står i fare for å bli utkonkurrert av useriøse. Det gjør det vanskelig for forbrukerne å ta bevisste og gode valg, poengterer Grande.

Les også: Handlehvitt.no bør legges ned

annonse

Mangelfulle opplysninger

I et skriftlig spørsmål til finansministeren spør han hvorfor regjeringen ikke har prioritert å finne løsning på taushetsbestemmelsene som vanskeliggjør arbeidet for et seriøst og organisert arbeidsliv. Han spør videre om det snart kan ventes en løsning på dette.

Bakgrunnen er artikkelen i Dagsavisen.no, der Vidar Sagmyr i Byggebransjens uropatrulje i Trondheim påpeker at også useriøse bedrifter med lang konkurshistorikk finnes i registeret.

– For oss er det meget bekymringsfullt at mange av de vi definerer som useriøse bedrifter, glatt går gjennom filteret på handlehvitt.no. Også bedrifter med lang konkurshistorikk, blir godkjent, sier Sagmyr til Dagsavisen.

 

Skattedirektoratet må holde munn

I dag er Handlehvitt.no bare koblet opp mot Brønnøysundregistrene og kan på grunn av Skatteetatens taushetsplikt ikke vise andre opplysninger.

Ifølge direktør Øivind Strømme i Skattedirektoratet, har direktoratet lenge bedt departement og regjeringen om å få lempe på taushetsplikten, men en løsning er langt unna.

 

Bedt om informasjonsdeling

I begrunnelsen for spørsmålet, viser Grande videre til Arbeiderpartiets forslag om handlingsplan for et seriøst og organisert arbeidsliv. Der blir regjeringen bedt om å forenkle og tydeliggjøre regelverket og bedre mulighetene til å dele informasjon for å avdekke og bekjempe arbeidslivskriminalitet.

 

annonse

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen