- Obligatorisk tjenestepensjon har vært en av mine hjertesaker siden vi i 2016 begynte å rapportere om store mørketall på området, sier daglig leder Vidar Sagmyr. (Foto: Privat)

Vil stoppe lønnstyvene i pensjonsordningen

Byggebransjens Uropatrulje og Fair Play Bygg Norge avslører stadig bedrifter med avtaler om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) som ikke betaler inn en krone til sine ansatte. Nå ber organisasjonene om en lur lovendring som vil stoppe ulovlighetene.

Lønnstyveri gjennom underbetaling eller manglende lønn rammer som oftest fremmedspråklige, utenlandske arbeidere. Men lønnstyveri ved hjelp av manglende innbetaling til OTP  rammer mye bredere som følge av uvitenhet og et mangelfullt lovverk, skriver daglig leder i Byggebransjens Uropatrulje, Vidar Sagmyr i en pressemelding.

Les også: Ulvetider i byggebransjen

Stort smutthull i loven

Byggebransjens Uropatrulje har jobbet lenge for skjerpelser i loven om betaling av tjenestepensjon. Manglende innbetaling av pensjon er en stor fordel for useriøse og kriminelle, som unngår en stor kostnad som seriøse bedrifter må betale.

Arbeidsgivere må ha en pensjonsordning for sine ansatte og det føres nå bedre tilsyn med at de har en slik avtale. Dessverre er det et alvorlig smutthull i loven, påpeker Sagmyr:

– Skatteetaten fører nå kun tilsyn med om arbeidsgiver som er pliktig til å opprette en pensjonsordning for sine ansatte, har gjort dette. Om arbeidsgiver har meldt inn alle sine ansatte som har rett på sparing av pensjon er altså ikke en del av tilsynets mandat, uttaler han.

Som eksempel viser Sagmyr til en typisk aktør som Byggebransjens Uropatrulje avslørte nylig: Bedriften opprettet pensjonsavtale i 2020, men betalte fram til konkursen 15.02.2023 ikke inn en krone i pensjon til sine oppgitte ansatte. Nå er det skattebetalerne som må ta regningen gjennom NAV’s lønnsgarantifond.

Bilag fra pensjonsselskapet viser at bedriften ble fakturert nesten 170.000 kroner for OTP i 2022, men at det ikke ble innbetalt en eneste krone. Pensjonsselskapet purrer ikke arbeidsgiver på betaling av fakturaene og i bedriftens regnskaper er det bare registrert fakturert OTP, ikke betalt OTP.

– Med dagens lovhjemmel kontrollerer altså Skatteetaten kun at avtalen er opprettet, ikke at det faktisk betales inn, forklarer Sagmyr.

Foreslår en seriøs løsning

Byggebransjens Uropatrulje og Fair Play Bygg Norge ber nå politikere på Stortinget og i regjeringen om en endring av skatteforvaltningsloven for å stanse lønnstyveriene i pensjonsordningen.

Løsningen er å skjerpe bestemmelsen slik at leverandørene av OTP faktisk kontrollerer at pensjon betales inn for hver ansatt og melder dette videre til NAV og andre etater gjennom a-melding.

A-melding er en månedlig rapport som arbeidsgivere må sende inn via Altinn til NAV, SSB og Skatteetaten om ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for foretaket.

I dag har ikke pensjonsleverandører plikt til å hente a- meldingen for sine kunder, men de er fra 01.01.2021 gitt muligheten til å hente opplysninger fra a-meldingen for sine kunder gjennom endring i skatteforvaltningsloven § 36 «Utlevering av opplysninger til bruk i arbeid med pensjon».

– Problemet kan enkelt løses ved å gjøre det obligatorisk at OTP-avtalene skal knyttes opp mot AA-registeret (Arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret som føres av NAV, red.) Gjør man dette vil alle arbeidere med krav på OTP få riktig beløp satt av, fra riktig dato, sier Sagmyr.

Det er opprettet en ny løsning for deling av data fra a-meldingen, som et samarbeidsprosjekt mellom Skatteetaten, NAV, Finans Norge og Pensjonsbransjen. Ulempen er at pensjonsleverandørene selv er ansvarlige for om, og når de vil ta løsningen i bruk for sine kunder.

Noen av pensjonsselskapene, som SMN1, oppfordrer sine kunder til å benytte det nye systemet med a-melding, men da må pensjonskundene selv bekrefte at de ønsker å gå over på oppdatering via a-meldingen.

– Frivillige ordninger er dessverre ikke noe som fungerer i kampen mot kriminelle aktører. Vi foreslår en lovendring som gjør at alle bedrifter må benytte a-meldingen som grunnlag for registrering av pensjonsdata, og dermed sikre at arbeidstakerne får sin rettmessige pensjonssparing, uttaler Sagmyr og legger til at lovendringen også vil lette kontrollbyrden hos byggherrer og entreprenører.

– Med dagens løsning må man i praksis kontrollere om hver enkelt ansatt hos alle leverandører faktisk får lovpålagt tjenestepensjon fra sin arbeidsgiver. Så en endring vil være vinn – vinn for alle parter, sier daglig leder Vidar Sagmyr i Byggebransjens Uropatrulje.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *