- I januar 2016 sendte vi vårt første tips til Finanstilsynet om bedrifter vi mistenkte ikke hadde opprettet OTP, sier Vidar Sagmyr. (Foto: Per Bjørn Lotherington)

Tilsyn med tjenestepensjon er en viktig seier for seriøse bedrifter

– En gledens dag, sier Vidar Sagmyr i Byggebransjens Uropatrulje som har jobbet lenge for å hindre juksingen med den obligatoriske ordningen.

OTP er en minimumspensjon som skal sikre at alle arbeidere får tilsvarende minst to prosent av lønna til pensjon. Siden 2006 har de aller fleste arbeidsgivere vært lovpålagt å ha OTP for sine ansatte. Men mange useriøse bedrifter unnlater å betale – nå kan det bli kostbart for flere av dem.

Les også: Fikk vedtatt pensjonssmell for useriøse (+)

Jobbet med saken i fem år

– I januar 2016 sendte Byggebransjens Uropatrulje inn sitt første tips til Finanstilsynet om bedrifter vi mistenkte ikke hadde opprettet OTP (Obligatorisk tjenestepensjon), sier Sagmyr.

Siden 2016 har Sagmyr tipset Finanstilsynet en rekke ganger om manglende OTP hos bedrifter. Etterhvert er han blitt hørt av politikere og myndigheter.

Kriminelle i arbeidslivet betaler ikke obligatorisk tjenestepensjon – nå kan flere bli avslørt takket være Byggebransjens Uropatrulje. (Illustrasjonsfoto: A-krim Nordland)

– Fram mot 2018 fikk vi flere medieoppslag som påpekte problematikken, noe som etter hvert fikk Stortinget til å våkne, sier Sagmyr.

I et vedtak 10. april 2018 ba Stortinget regjeringen vurdere å etablere en tilsynsordning for å sikre at virksomheter overholder plikten til å etablere og opprettholde tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Nå har Skatteetaten fått tildelt dette tilsynet.

Sagmyr sier til Byggmesteren at tilsyn med manglende OTP har flere positive effekter:

– Bedret tilsyn vil gjøre det enklere å avdekke useriøse aktører, samt gjøre det vanskeligere for kriminelle å drive virksomhet i Norge. Finans Norge anslår at mellom 1 og 2 milliarder kroner ekstra vil bli spart til pensjon årlig og at dette kan omfatte så mange som 50 000 til 90 000 arbeidstakere, sier Vidar Sagmyr.

Samler tilsyn av pensjonssparing med kontroll av skattetrekk

Arbeidsgiverne har tidligere måtte rapportere lønnsopplysninger både til pensjonsselskapet og Skatteetaten. Fra 1. januar fikk arbeidsgivere plikt til å oppgi til Skatteetaten hvilket pensjonsselskap de har avtale med. Dette gjør at lønnsopplysninger nå kan deles fra Skatteetaten til pensjonsselskapet.

Denne delingsløsningen prøves ut i et begrenset omfang i vår, med mål om innføring i løpet av året. Finans Norge har anslått de årlige innsparingene for arbeidsgivere til 720 millioner kroner, uttaler Skatteetaten.

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark. (Foto: Lånekassen)

– I Skatteetaten vil kontrollen gradvis bli automatisert, og ansvaret for tilsynsoppgaven er lagt til en avdeling med god kompetanse på kontroll og oppfølging av arbeidsgivere. Med et rikt informasjonsgrunnlag kan Skatteetaten gjøre treffsikre utvalg av tilsynskandidater, og vi blir også i bedre stand til å avdekke eventuell arbeidsmarkedskriminalitet. Men vi kan ikke se om den enkelte arbeidstaker har pensjonssparingsavtale, så det er viktig at de sjekker om riktig pensjon blir spart for dem, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Fra august vil Skatteetaten derfor åpne en innsynsløsning hvor man kan sjekke om arbeidsgiver har en avtale med et pensjonsselskap for sparing til obligatorisk tjenestepensjon. Da kan arbeidstakere ta kontakt med sitt pensjonsselskap, sjekke om de selv har pensjonssparing og om det er rapportert riktige opplysninger.

Fakta om OTP

Loven om obligatorisk tjenestepensjon kom i 2006. Private arbeidsgivere som oppfyller kravene er pålagt å opprette pensjonsordning og spare pensjon for sine ansatte, for å sikre dem alderspensjon.

Fra 1. januar ble arbeidsgivere pliktig å oppgi i a-meldingen hvilken pensjonsinnretning de har avtale med, og pensjonsbransjen gis tilgang til data rapportert av arbeidsgiver i a-meldingen.

Skatteetaten overtar 1. juni 2021 tilsyn av arbeidsgiveres plikt til å opprette OTP-ordning fra Finanstilsynet. Tilsynet innebærer at Skatteetaten skal avgjøre hvorvidt et foretak er omfattet av lov om obligatorisk tjenestepensjon, og kan pålegge en arbeidsgiver å opprette pensjonsordning for sine ansatte. Skatteetaten vil da også kunne gi pålegg og ilegge tvangsmulkt der arbeidsgiver ikke har oppfylt plikten til å opprette pensjonsordning.

 

En kommentar til “Tilsyn med tjenestepensjon er en viktig seier for seriøse bedrifter

  1. Ingen er vel mer nærliggende til å påse at det får den lønnen og pensjonen de har rett på, enn de ansatte selv. Et kjent sted der lønnstakerne kan klage, bør være tilstrekkelig for å ivareta dette. Enhver kontrollordning koster penger som fellesskapet må være med og finansiere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.