Noe altfor få vet om sentral godkjenning

Offentlige innkjøpere som stiller krav om at leverandører må ha sentral godkjenning, bryter loven om offentlige anskaffelser, fastslår en KOFA-avgjørelse.

Allerede for 11 år siden slo Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) fast at det er brudd på paragraf 5 i lov om offentlige anskaffelser å stille krav til leverandører at de har sentral godkjenning.

– Men dette ser ut til å være ukjent for mange innkjøpere og deres rådgivere. De går stadig i den fella å kreve sentral godkjenning av leverandører, sier Eskil Ørdal, styreleder i Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag.

– Jeg oppdaget for noen dager siden KOFA-avgjørelsen som er fra april 2006, og mener det er en god nyhet som burde vært slått opp for lenge siden. Dette burde flere visst om slik at KOFAs avgjørelse kunne blitt etterlevd i større grad enn det ser ut til i dag, sier han.

Les KOFA-saken her

Tilpasse krav til «erklært kompetanse»

Etter at den sentrale godkjenningsordningen ble endret i 2016, stilles det nye krav til den som søker godkjenning.

– Flere av medlemmene våre her i Nord-Trøndelag har latt være å fornye godkjenningen, de velger bare å erklære kompetanse fra sak til sak, som man også må gjøre med sentral godkjenning, sier Ørdal.

– Med bakgrunn i KOFA-avgjørelsen, burde alle offentlige innkjøpere endre formuleringen om godkjenning. I stedet for å kreve sentral godkjenning, bør det hete at «leverandøren må ha nødvendige kvalifikasjoner til å kunne erklære kompetanse for å få ansvarsrett», mener han.

God nok som rådgiver

Ett av Byggmesterforbundets medlemmer i Nord-Trøndelag har opplevd to avslag som demonstrerer hvor feil dette slår ut, mener Ørdal.

– Firmaet har spesialisert seg på å rehabilitere kirkebygg, og fikk avslag på søknad om å fornye sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 fordi det ikke har bygd tilstrekkelig antall bygg som krever denne tiltaksklassen i løpet av de tre siste åra.

Samme firma ga også råd til et prosjekterende firma for en forestående rehabilitering av et eldre ærverdig bygg. Den prosjekterende hadde ikke selv tilstrekkelig erfaring med å prosjektere slike arbeider. Da jobben så ble utlyst, ble det stilt krav om sentral godkjenning i tiltaksklasse 2, og byggmesterfirmaet som hadde gitt råd om jobben, kunne ikke delta i anbudet  fordi det hadde mistet  sin sentrale godkjenning i tiltaksklasse 2.

En prekvalifisering

– Bortsett fra i navnet, er ikke godkjenningsordningen egentlig noen godkjenningsordning lenger, og den bør derfor boikottes, mener Ørdal. Han legger til at ordningen ikke virker etter hensikten og har mange uheldige utslag.

– Om mange nok boikotter den, helst en samlet næring for å gi boikotten den kraft den fortjener, kan det hende at Direktoratet for byggkvalitet blir mer villig til å endre godkjenningsreglene, argumenterer han.

– Firmaer som ikke har godkjenning og blir møtt med krav om det, anbefaler jeg å slå i bordet med KOFA-avgjørelsen fra april 2006, sier Ørdal.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *