Skogvoktergården på Storjord i Saltdal (1866) var den første funksjonærboligen som ble reist for «Statens Skovvæsen» sin regning. (Foto: Statskog)

Freder enkle, men viktige skogsbygninger

I dag ble 45 bygninger i Statskogs eie fredet: Skogskoier, skogvokterboliger, funksjonærhusvære og fjellgårder.

Statskog har vært statens skog- og utmarksforvalter gjennom 150 år. Fredningen omfatter ett eller flere byggverk på 20 eiendommer – 45 bygninger i alt.

Enkle men viktige

Anleggene som fredes ligger i 10 forskjellige kommuner fra Sirdal i sørvest via innlandets skog- og fjelltrakter, med et tyngdepunkt i Femundsmarka, til Rana, Saltdal og Målselv i nord. De er fra slutten av 1700-årene til 1955, om lag halvparten fra første halvdel av 1900-tallet.

Flertallet av bygninger i denne statlige sektoren er små og enkle og har blitt lite endret siden de ble bygd.

Langtjønnbua (1890) fra fløtningsvassdraget mellom Femunden og Feragen (Røros). (Foto: Statskog)

– Skogbruk og utmarksnæringer har vært en stor del av Norges historie, men er lite representert på listen over det som er fredet. Vi må ta vare på også de mer smålåtne bygningene i vår kulturarv. Disse bygningene forteller historier om alle dem som hadde sitt virke i skogen, en viktig næring for utviklingen av Norge. Denne fredningen av Statskogs kulturhistoriske bygninger er et viktig bidrag til fredningslisten, sier riksantikvar Jørn Holme.

 

annonse

– Som fellesskapets grunneier legger Statskog til rette for folks friluftsliv. Vi er opptatt av vern gjennom bruk, og vil for de aller fleste anleggene som nå fredes invitere til overnatting og opplevelser midt i historien. Det gjør tidligere tider mer levende og inntrykkene sterkere, sier administrerende direktør i Statskog Gunnar Lien.

Granneset fjellgård i Rana kommune ligger fritt til ved inngangen til Saltfjellet -Svartisen nasjonalpark. (Foto: Statskog)

Eiendommer som fredes

Kompleksets navn Kommune
Abborhøgda Kongsvinger
Nordre Varaldskogen Kongsvinger
Bekken brakkeleir Rendalen
Ljørbu ved Galtstrømmen Engerdal
Trollhaug Ringebu
Sigurdshellerhyttene Sirdal
Fautbua Røros
Kløfthåbua Røros
Langtjønnbua Røros
Litjrennbua Røros
Lortholbua Røros
Fløterbu ved Rismosjøen Røros
Fløterbu ved Roasten Røros
Furubakken Røros
Stormoen Midtre Gauldal
Granneset Rana
Steinbu Krukki Rana
Storjord Saltdal
Storjord løe Saltdal
Fossbua Målselv

 

På denne siden finner du fredningsvedtak for hver enkelt eiendom

 

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen