Direktoratet for byggkvalitet kaller inn til høring om bygninger med laftede yttervegger. (Illustrasjonsfoto)

Siste høring om energikravene til laftebygg

Direktoratet for byggkvalitet kaller inn til ny høring om energikrav for laftebygg i TEK17. Her foreslås det at energitiltak kan omfordeles i stedet for det tidligere kravet om tykkere laftevegger.

Tidligere bestemmelser om nye energikrav til nye laftebygg ble dårlig mottatt og i 2017 har det vært en overgangsperiode der gamle krav gjaldt.

Les også: Nye energikrav til laftehytter kommer

Omfordeling av tiltak

Ved nyttår utløper overgangsperioden og direktoratet for byggkvalitet (Dibk) kaller nå inn til en ny høring om energikrav til bygninger med laftede yttervegger.

Her kan det se ut til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har hørt på tidligere kritikk. Energikravene som ble foreslått innført 1.1.2016 medførte blant annet at også laftehytter under 150 m2 måtte oppføres med 8 tommers yttervegg. Dette ble utfordrende for enkelte laftebedrifter.

I høringsnotatet foreslås det å innføre en tiltaksmetode med mulighet til omfordeling tilsvarende tiltaksmetoden for boligbygninger. Direktoratet beroliger med at dette ikke innebærer noen «lemping eller innskjerping» av kravsnivået.

Større fleksibilitet?

I høringsnotatet heter det at dette forslaget vil åpne opp for større fleksibilitet med mulighet for individuell tilpasning i laftede bygninger.
Ved omfordeling kan enkelte energitiltak være dårligere enn kravet hvis andre energitiltak er tilsvarende bedre.

I samme høring vil direktoratet høre synspunkter til innføring av nye minimumskrav ved denne omfordelingen.

Videre foreslår direktoratet at § 14-3 annet ledd med krav til isolasjon av rør også skal gjelde for bygninger med laftede yttervegger.

Fristen for å komme med din mening om de nye energi- og minimumskravene er 17. november.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *