(Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Vil endre TEK-krav til utvendig kledning

Høringsforslaget fra Dibk gjelder i hovedsak preaksepterte ytelser for utvendig kledning på yttervegger i høye bygninger.

Direktoratet for byggkvalitet sender nå ut forslag til endringer i veiledningen til § 11-9 til byggteknisk forskrift (TEK17) på høring.

Brann er bakgrunn for høringen

Endringene omfatter de preaksepterte ytelsene for utvendig kledning på yttervegg (fasade) som er gitt i veiledningen til TEK17 § 11-9.

Til grunn for forslaget ligger blant annet en utredning som RISE Fire Research AS (RISE) har gjort på oppdrag for direktoratet.

I rapporten heter det at det ikke bare er brennbarheten til isolasjonsmaterialet som spiller en rolle for brannutviklingen i fasaden, men også isolasjonsevnen til underlaget. Kombinasjon av en fasadeplate med svært brennbar kjerne og et isolerende underlag med hulrom mellom kan være ugunstig, og medføre en rask brannspredning i hulrommet selv om isolasjonen er ubrennbar.

De ytelsene som er gitt i veiledningen til TEK17 er ikke spesielt tilpasset høye bygninger. Ytelsene er en videreføring av krav gitt i eldre regelverk (Byggeforskrift 1987). De er derfor basert på bygningshøyder, byggemetoder, produkter og materialer som var vanlige for mer enn 30 år siden.

 

Endringer for høye bygg

Forslaget fra direktoratet innebærer at preakseptert ytelse for utvendig kledning på yttervegg endres fra klasse B- s3,d0 til klasse A2-s1,d0 for byggverk med mer enn 8 etasjer i risikoklasse 1, 2 og 4, og for byggverk med mer enn 4 etasjer i risikoklasse 3, 5 og 6. Klasse A2-s1,d0 vil da også gjelde overflater i et eventuelt hulrom.

Det vurderes naturlig å sette et skille ved 8 etasjer i risikoklasse 1, 2 og 4 siden brannvesenets innsatsmuligheter reduseres i byggverk med flere enn 8 etasjer.

Det foreslås å angi klasse A2-s1,d0 fra og med fem etasjer i risikoklasse 3, 5 og 6 fordi byggverk i disse risikoklassene vil ha større persontall. Nødvendig rømningstid vil da være lengre, og det kan i større grad være behov for assistert rømning. Dette kan forsinke slokkeinnsatsen.

Det presiseres at det fortsatt vil være mulig å benytte produkter med lavere klasser enn det som er preakseptert, men det må da dokumenteres at dette ikke kan medføre uakseptabel spredning av brann.

Alternative løsninger

Som alternativ er det foreslått at ytterveggskonstruksjoner kan dokumenteres ved storskalatesting etter SP Fire 105. I veiledningen til TEK17 er denne testmetoden angitt som metode for å dokumentere systemer for utvendig tilleggsisolering av yttervegger med brennbar isolasjon.

Generelt sett må isolasjon i yttervegger etter de preaksepterte ytelsene gitt i veiledningen til TEK17 § 11-9 oppfylle klasse A2-s1,d0, dvs. må være ubrennbar eller begrenset brennbar (med noen unntak). Systemer for utvendig tilleggsisolering med brennbar isolasjon som er dokumentert ved prøving etter SP Fire 105, kan benyttes unntatt i byggverk i brannklasse 3 i byggverk i risikoklasse 6.

De preaksepterte ytelsene som begrenser bruken av brennbar isolasjon vil videreføres. Når det foreslås at ytterveggskonstruksjoner kan dokumenteres ved storskalatesting etter SP Fire 105, vil altså dette kun gjelde ytterveggskonstruksjoner med ubrennbar eller begrenset brennbar isolasjon (klasse A2-s1,d0).

Under gjeldende bokstav E. Utvendige overflater foreslås det å fjerne preakseptert ytelse nr. 2 a. Her angis at klasse D-s3,d0 kan benyttes i byggverk i brannklasse 2 og 3 dersom ytterveggen er utformet slik at den hindrer brannspredning i fasaden. Dette vil uansett måtte dokumenteres ved analyse. Det er derfor unødvendig å angi dette som preakseptert ytelse.

Konsekvensen av forslaget vil altså medføre at noen typer utvendige kledninger ikke vil være preakseptert i høye byggverk, men dette vil ikke dermed nødvendigvis medføre kostnadskonsekvenser av særlig betydning, mener direktoratet.

 

Høringsfristen er satt til 25. mai 2018.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *