Høringsfristen for TEK17 er ute og svarene er til behandling hos DiBK. (Illustrasjonsfoto)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

200 høringssvar til TEK17

Høringsfristen for forslaget til TEK17 gikk ut 10. februar. DiBK mottok nesten 200 høringsuttalelser om de nye forskriftskravene som skal tre i kraft 1. juli i år.

– Interessen har vært stor, og engasjementet bredt, sier avdelingsdirektør Ketil Krogstad.

Her finner du alle høringsuttalelsene

Mange brukte høringsløsningen

– Vi går nå igjennom uttalelsene og forbereder våre videre anbefalinger til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, sier avdelingsdirektøren.

Nye forskriftskrav fastsettes av departementet og skal etter planen tre i kraft 1.7.2017.

Veiledningen til TEK17 med preaksepterte ytelser vil være klar samtidig med forskriften.

– På denne høringen tok vi i bruk vår nye nettbaserte høringsløsning. 75 prosent av høringssvarene kom inn via løsningen. Dette er vi svært fornøyd med. Vi har fått strukturerte uttalelser på digital form. Dette gir oss god oversikt og vil effektivisere vårt videre arbeid, fortsetter Ketil Krogstad.

 

Byggmesterforbundet: Mye gjenstår

I sin høringsuttalelse skriver Byggmesterforbundets at man stiller seg bak intensjonen om å skape en ny teknisk forskrift som bidrar til reduserte byggekostnader, samtidig som dette blir enklere å forstå og etterleve.

Men ifølge forbundet er flere av forslagene til preakseptert ytelse upresise «i den grad at de ikke kan anses å være ytelseskrav.» Det er problematisk for de som skal velge eller kontrollere teknisk løsning når kravene når et funksjonskrav i forskrift blir forklart med et nytt funksjonskrav i veilederen, mener Byggmesterforbundet.

I uttalelsen heter det at andre forslag til endring innebærer kostnadsdrivende krav, uten at dette gir bedre bygg, miljø og økonomi.

«Eksempler på dette er beregning av dagslysbehov, solskjerming og økende utformingskrav til småhus med krav om tilgjengelighet,» heter det i uttalelsen.

Byggmesterforbundet synes også det er uheldig at det innføres en del unødvendige byråkratiserende begrep og uttrykk, som for mange i bransjen oppleves som fremmede og også er i strid med ambisjonen om økt forståelse og etterlevelse.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *