Departementet vil i løpet av den nye overgangsperioden se på alternativer som kan gi en mer formålstjenlig innretning av energikrav til laftebygg. (Illustrasjonsfoto)

Nye energikrav til laftehytter kommer

– Vi sikter på å ha på plass nye og mer hensiktsmessige laftekrav innen utgangen av neste år, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen forlenger de gamle energikravene for mellomstore laftehytter mellom 70 og 150 kvadratmeter til å gjelde ut 2017. Dette åpner for fortsatt bruk av 6 tommers yttervegg, skrev regjeringen rett før jul.

Les også: Laftebygg unntas fra energikrav og Dibk: Energikrav forbyr ikke laftede bygg

Truet norsk produksjon

– Laftenæringen har lang historie og forvalter en viktig del av norsk kulturarv. Byggtekniske krav skal ikke være til hinder for fortsatt norsk produksjon av laftehytter, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Energikravene som ble innført 1.1.2016 medførte at også laftehytter under 150 m2 må oppføres med 8 tommers yttervegg. Dette har vist seg utfordrende for enkelte laftebedrifter.

De nye kravene om større tømmerstokk kan medføre behov for omstilling av produksjon. Dette kan i enkelte tilfeller bety at produksjonen blir lagt ned eller må flyttes utenlands.

 

Nye krav kommer

– Vi lytter til næringens innspill og vil finne en bedre innretning av energikravene til mellomstore laftehytter. Dette er en liten men viktig næring for distriktene, sier Sanner.

Departementet viderefører derfor muligheten til å benytte tidligere energikrav i ett år til.

Departementet vil i løpet av den nye overgangsperioden se på alternativer som kan gi en mer formålstjenlig innretning av energikrav til laftebygg.

– Vi sikter på å ha på plass nye mer hensiktsmessige laftekrav innen utgangen av neste år, sier Sanner.

 

 

3 kommentarer til “Nye energikrav til laftehytter kommer

 1. Godt Nytt År!
  De foreslåtte byggereglene for laftede bygg, er full av svarte hull, det lyser igjennom av kunnskapsløshet. Lafting er ikke bare en bygning, men like mye en kulturarv, utøvd og ivaretatt av håndverkerne (i all hovedsak ufaglærte) i over 7000 år, mens dagen byggemetode hadde sin spe begynnelse i slutten av 1950-årene. Slik byggeregler og veiledninger er planlagt i dag, er de ikke bærekraftig, all den tid det ikke er samsvar mellom teori og praksis. Det må være et likestilt samarbeid mellom teoretikere og praktikere, for å få til fornuftige og bærekraftige løsninger. En god håndverker og tradisjonsbærer, trenger ikke en teoretiker (arkitekt, ingeniør eller noen slags konsulent) for å utøve sine arbeider. En tegning eller beregning har ingen reel verdi om den ikke blir utført….. De siste 20 åra har forskriftskravene endret seg i galopp. Uten å ta innover seg at de teoretiske kravene skal omformes til praktisk arbeid og implementeres ute på byggeplass. «Forskning» har vist at det tar 10 år før endringer er gjennomført i sin helhet ute på byggeplassene. For øvrig er innførte energikrav også helt håpløse, lite gjennomtenkt, meget snevre, unyttige, lite miljøvennlig, ikke holdbare i praksis, kostbare, unødvendig og bærer preg av at det kun er teoretikere som har medvirket i prosessen. Kravene legger til grunn at alle som bor i hus, bruker huset helt likt, og har samme behov. Jeg skulle gjerne sett de grunnleggende beregningene og tankene bak disse forskriftskravene. Min kunnskap er tillært gjennom skole, kurs, egne og andres erfaringer, faglitteratur og følge med på byggeregler og offentlige debatter, i over 30 år. De tilsier at innførte forskriftskrav er på bærtur. Jeg oppfordrer alle håndverkere og husbyggere til å tenke seg om, før de bygger boliger iht nye byggeregler. Juridisk, vil det uansett hvem som lager regler og krav, være den utførende, som blir stilt til ansvar for det som er bygd. Ikke bygg noe som du ikke kan stå inne for…
  Jeg håper at samarbeid mellom de forskjellige instansene i bransjen, kan blir en realitet i det nye året!

 2. Sjur, dette var en spenstig salutt å åpne det nye året med!
  Jeg kunne ha skrevet den selv og er hjertens enig i teksten.
  Hvor lenge skal vi la oss diktere av en kunnskapsløs og faglig inkompetent akademiker-elite?
  De prøver å reformere yrkesskolen med krav om studiekompetanse, og kjører den rett i grøfta.
  De mener at en stadig strøm av nye tekniske byggeforskrifter med økning av tettheten og isolasjonen er den eneste måten å oppnå bedre boliger på, uten hensynstagen til bo-komfort, innemiljø og de økonomiske aspekter som følger.
  Tiden er vel snart overmoden for at håndverkbransjen tar bila i andre handa og forteller dem hvor høvlebenken skal stå? I hvert fall hvis det skal gjøres på norsk; – om få år må det sannsynligvis først oversettes fra litauisk el polsk…

 3. Endelig en som tør ta bladet fra munnen og tale byggevare-lobbyistene i mot. Utrolig at de har fått lov til å ødelegge norsk sunn byggetradisjon i så mange år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *