Regner du med en levetid på 60 år vil de årlige utslippene være lavere for laftehuset enn for passivhuset. (Illustrasjonsfoto: Stokk & Stein)

Dibk: Energikrav forbyr ikke laftede bygg

–Høringsforslaget viderefører flere lempede krav for laftede bygg og innebærer ikke forbud mot laftede bygg, understreker Direktoratet for byggkvalitet.

I flere medieoppslag hevdes det at forslaget til nye energikrav som nå er på høring, i praksis innebærer et forbud mot laftede bygg – dette er ikke riktig. Forslaget viderefører flere av dagens lempede krav til lafta bygg.

 

Unntak under 150 m2

Høringsforslaget har til hensikt å øke energieffektiviteten i nybygg. Generelt stiller byggereglene strenge krav til isolering av tak, gulv og yttervegger i nye hus og hytter. Forslaget viderefører imidlertid dagens unntak for isolering av yttervegger for laftede fritidsboliger under 150 kvadratmeter, men kravet er økt fra 6 til 8 tommer laft. Minimumskrav til vindu og isolering av tak og gulv er også noe skjerpet.

For alle fritidsboliger under 70 kvm foreslås verken tetthetskrav eller andre energikrav.

 

 

Laftede bygg over 150 m2 må isoleres

Når det gjelder laftede fritidsboliger over 150 kvadratmeter, samt helårsboliger, foreslår imidlertid Direktoratet for byggkvalitet at unntaksmuligheten fjernes. Dette innebærer at det vil stilles samme krav til varmeisolerende evne i yttervegger som for andre bygg. Det betyr i praksis at laftede fritidsboliger over 150 kvadratmeter og boliger må isoleres innvendig eller utvendig.

 

Tetthetskrav også for laftede bygg

Dagens energikrav i TEK stiller ingen krav til tetthet i laftede bygninger, fordi det har vært antatt at det det er vanskelig å oppnå god tetthet ved denne byggemetoden. Laftebransjen har vist til at dette nå er mulig. For å få mer kunnskap, har Norsk Treteknisk Institutt på oppdrag fra direktoratet gjennomført tetthetsmålinger i fire laftede fritidsboliger og fire laftede helårsboliger.

 

Resultatene viser at det er mulig å oppnå tetthet nær opptil foreslått krav som tilsvarer tre luftvekslinger pr. time. Myndighetene mener et slikt krav vil gi incentiv for større nøyaktighet i byggingen og forbedringer i byggemetoden.

 

Høringfrist 18. mai

Utkastet til nye energiregler er nå ute til høring, slik at alle interessenter kan gi innspill på høringsforslaget. Høringsfristen er 18. mai 2015.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *