(Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Seriøsitetsregister fra 1. januar 2018

Regjeringens Seriøsitetsregister skal la underleverandører og foretak i ROT-markedet vise at de er seriøse. Men det finnes allerede flere slike registere, uten at de har stor effekt på svart arbeid.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sendte onsdag ut ny forskrift på høring for det nye Seriøsitetsregisteret for bygg og anlegg.

Ifølge departementet legges det opp til at dette Seriøsitetsregisteret skal være i drift fra 1. januar 2018.

I registeret skal alle kunne «sjekke» om håndverkere innen rehabilitering, ombygging og tiltak (ROT) er seriøse.

Les også: Kompetansekrav i seriøsitetsregisteret

Som mange andre registere

Idag finnes det en rekke registere over bedrifter der man kan søke på den samme bedriftsinformasjonen som skal brukes i Seriøsistetsregisteret – enten det er Forbrukerrådets Håndverkerportal som angivelig lanseres nå til høsten, Håndverkerforeningen i Trondheims søkerportal og flere andre.

Men ifølge departementet skal Seriøsitetsregisteret være et «enkelt og rimelig» tilbud til firmaer som tilbyr tjenester innen bygg og anlegg som ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.

Registeret skal være helautomatisk. Firmaer kan selv registrere seg ved innlogging gjennom Altinn og registreringen skjer automatisk dersom vilkårene er oppfylt. Firmaer som ikke oppfyller vilkårene, skal ikke få registrere seg i Seriøsitetsregisteret.

Registrerte firmaer vil bli sjekket ukentlig, og fjernes automatisk fra registeret hvis vilkårene for registrering ikke lenger er oppfylt.

 

– Vil ikke skape unødig byråkrati

– Seriøsitetsregisteret skal ikke skape unødig byråkrati. Samtidig er det viktig at registeret har troverdighet. Derfor vil jeg –  i første omgang – at registeret kun omfatter opplysninger som er elektronisk tilgjengelige og bekreftet, sier minister Sanner.

Dette vil være opplysninger om firmaene fra Brønnøysundregistrene og om skatte- og avgiftsbetaling fra Skattedirektoratet.

På et senere tidspunkt kan departementet «vurdere å utvide dette til også å gjelde andre opplysninger».

– Seriøsitetsregisteret vil gi bedre opplysninger om seriøsiteten i håndverkerbedrifter enn det som er tilgjengelig i dag. Jeg er derfor overbevist om at registeret vil bli et nyttig hjelpemiddel både for næringen og for forbrukerne, sier Sanner.

– Vil ikke ivareta seriøsiteten

Innholdet i et seriøsitetsregisteret uten registering av bedriftenes kvalifikasjoner er ikke et seriøsitetsregister, mener BNL i en pressemelding i dag.

– Dette er ikke godt nok uten informasjon om kvalifikasjoner som bedriftene har. Skal registeret har forankring i byggenæringen må registeret inneholde kvalifikasjoner, sier administrerende direktør i BNL Jon Sandnes.

Næringen foreslo i rapporten Enkelt å være seriøs et register for bedrifter som arbeider i ROT-markedet, kalt modul 2. Tanken med et slikt register var å gi underleverandører og foretak i ROT-markedet (rehabilitering, ombygging og tiltak) mulighet til å vise at de er seriøse.

– Slik det foreslås nå vil ikke seriøsitetsregisteret fange opp hensikt med tiltaket – nemlig å luke ut useriøse bedrifter, for å sikre at en frivillig ordning er attraktiv og har troverdighet. Seriøsitetsregisteret må opprettes slik at bedrifter automatisk kontrolleres mot etablerte registre. Myndighetene har allerede et register over kvalifikasjoner for fagutdannede og denne informasjonen må være en del av ordningen, sier BNL.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *