Tyskland, det største landet i EU, forbyr innleie av bemmaning i bygg- og anleggsbransjen, fordi denne praksisen var i ferd med å ødelegge bransjen. Lignende tiltak bør på plass i Norge. (Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Må forby løsarbeid i bygg og anlegg

Tyskerne tar konsekvensene av at bruken av løsarbeidere overtar i byggebransjen. Hvem tør å bryte spillet her hjemme? spør Åsmund Østvold, Espen Lynghaug og Eivind Andersen.

Mens 80% av utførende arbeidere på byggeplasser i Oslo er ansatt i bemanningsbyrå eller underentreprenør, forbyr Tyskland nå innleie av bemanning i bygg- og anleggsbransjen.

Løsarbeiderpraksisen var i ferd med å ødelegge en hel bransje, slik det nå skjer i Norge. Også vi trenger myndigheter som tør å bryte spillet gjennom regulering.

Norge har frem til 2014 opplevd en gullalder med høy oljepris, sterk vekst og lave renter. Samtidig har vi trukket veksel på billige fag- og ufaglærte østeuropeere til å styrke veksten, uten at dette har gitt utslag i lønns- og prispress i bygg- og anleggsbransjen.

Det krever en sterk rygg å bære gode dager. Men man blir ikke nødvendigvis sterk og smidig av det.

Norge har en ungdomsledighet på over 10 %

Vekstnæringen – oljen – som tok unna ungdomsledigheten på 90- tallet, vil neppe gjøre det igjen. «Delingsøkonomi» og «disrupsjon» som «den nye oljen», kan også beskrives som nye forretningsmodeller som slår bena under eksisterende.

I tillegg til å utfordre norske skattesystemer, legger de også en ny type demper på pris- og lønn for lavinntektsgrupper og ufaglærte.

Samtidig har vi en velferdsstat og forpliktelser som ikke henger godt sammen med inntektsgrunnlaget. Hvis svaret på dette ved neste stortingsvalg er øket skatt, er baksiden av skattemedaljen at øket skattetrykk demper innovasjon og entreprenørskap.

Når mange nok opplever fallende levestandard og øket konkurranse lenge nok, vil de ikke være med mer. Når lillebror har spilt monopol i 3 timer og føler seg lurt nok ganger, kaster han spillebrettet. Du kan gjerne si at det er et dårligere alternativ enn å fortsette, men det hjelper ikke.

Terningen er kastet – og spillebrettet med.

Kan Norge havne der?

Manifest analyse hevder at ca 80% av utførende arbeidere på byggeplasser i Oslo er ansatt i bemanningsbyrå eller underentreprenør.

Det er en sterk og enkel forklaring på at ungdom i Oslo kvier seg for å søke bygg- og anleggsteknikk. For tømrerfagets ordinære 2+2 modell i Osloskolen kom det 5 lærlinger ut for året 2016/2017, ifølge opplæringskontoret for tømrerfaget.

 

 

De store entreprenørene uttaler seg fra tid til annen (adm.dir Ståle Rød Skanska Norge AS i Anleggsmagasinet 1.6.2016) om at utviklingen går feil vei, byggebransjen graver sin egen grav. Generasjoner med fagarbeidere tapes. Men de kan ikke la være.

Fangens dilemma

Entreprenørene spiller i det vår konkurransedirektør Lars Sørgard kaller et «fangenes dilemma spill».

Ingen av aktørene kan selv bryte ut, uten å tape i konkurransen. Nashlikevekten i spillet opprettholdes når alle aktørene konkurrerer på fart, pris, minst mulig (dyre)faglærte, minst mulig fast ansatte og minst mulig lærlinger. Den som går motsatt vei er «uta av Soga»/konkurransen.

Vi trenger myndigheter til å bryte dette spillet og stille krav ved offentlige anskaffelser til en høy andel fast ansatte, faglærte og lærlinger.

Ordnede arbeidsforhold (fast jobb) og incentiv til å ta fag- og svennebrevbrev er eneste måten å få ungdom til å søke bygg- og anleggsfag.

Så er spørsmålet om EØS avtalen åpner for å stille slike krav fra norske myndigheter. Svaret er ifølge Fellesforbundets Steinar Krogstad; JA.

Tyskland, det største landet i EU, forbyr innleie av bemanning i bygg- og anleggsbransjen fordi denne praksisen var i ferd med å ødelegge bransjen. Franskmennene er kjent for å gjøre som de vil, og i enkelte regioner har de innført krav om fransk språk på byggeplass.

Dette skjer i EU landene Tyskland og Frankrike.

Liknende tiltak bør skje i Norge

I september 2015 gikk Statsbygg ut med krav om at 40 % av utført arbeide skulle utføres av ansatte med fag- eller svennebrev. Dette var for Statsbygg et langt skritt i retning av det mye lengere skrittet som trengs i bygg- og anleggsbransjen.

Det betyr i praksis at om det er 10 håndverkere innom, vet man at 4 av dem er faglærte håndverkere. 6 av dem er det ikke. Kanskje er de latviske meieriarbeidere? Ikke et vondt ord om meierister, men det er ikke gitt at de kan bygge bad.

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) var i 2015 godt nøgd med ordningen i Statsbygg og fremholdt at 40% kravet var en viktig del av seriøsitetsarbeidet i byggenæringen.

Det er kanskje ikke så pussig at det ikke går med lange skritt, når EBAs medlemmer har hendene fulle med å spille «fangenes dilemma».

 

Åsmund Østvold, styreleder i Norges Byggmesterforbund

Espen Lynghaug, Oslo Håndverks- og Industriforening

Eivind Andersen, Oslo Håndverks- og Industriforening

 

10 kommentarer til “Må forby løsarbeid i bygg og anlegg

 1. Helt enig. Vi trenger Norsktalende ungdom i byggebransjen, og da må «reglene» endres for å få de i jobb.

 2. Er for faen gro å støre å resten av den lands sviker gjengen som la grunnlaget i 1994..
  Norge er på vei som titanic til bunns om ikkje en snur ..
  Snart ingen av oss som er fagfolk så gidder lenger ..

 3. Dette burde i Norge våre totalforbud på. Problemet er at dei store byggmesterbedriftene som og er i Byggmesterforbundet nytter dette fast. Nå i desse tider på Jæren får dei arbeidet og me små slit med å finne arbeid.
  Trur verken dagens regjering eller den sosialistiske fløyen vil ha dette bort.

 4. Hadde det vært bra med litt «frivillig tvang?» – krav til EGEN kapasitet i f eks offentlige anbud og forespørsler?
  I Sandnes har en hatt stor suksess med Sandnes Tomteselskap som utvikler boligfelt, og fordeler mulighet for å bygge/selge enheter via konkurranser. Kjempebra, men overraskende at kommunen tillater at foretak som baserer hele prosessen på INNLEIE får delta og vinne tomter. Mon tro om ikke kommunen ville bidratt til økt etterspørsel av fast ansatte tømrere ved å utelate foretak som baserer seg på innleie fra slike konkurranser? Det samme gjelder for offentlige anbud, og ikke minst, inn med lærlingeklausul som et KRAV!

 5. Må si at jeg følger med på denne debatten.
  Vil igjen peke på følgende. Dersom de som har redskapene til å gjøre noe med en negativ utvikling, ikke gjør det. Til tross for at de har inngående kjennskap til forholdene, så er grunnen til at de ikke gjør noe veldig enkel å forstå. Utviklingen er ønsket. Vil også nevne at det offentlige Norge er antagelig den største innkjøper av håndverks tjenester, og også de som er desidert mest kynisk i å presse ned arbeidskostnadene. Det er ikke uvanlig at de kjøper arbeid til langt under kostpris.
  Det er dermed særdeles gunstig for kommuner stat at prisene på håndverks arbeid presses ned.
  Tilførsel av arbeidskraft fra andre land er en av den raskeste og mest effektive måten å oppnå lav timelønn. Dersom en går noen år tilbake så var det nettopp kommuner og offentlige instanser som hadde grove brudd på arbeidsforhold.
  Det er særdeles vanskelig å stoppe en negativ utvikling på arbeidsforhold og lønn, når de store og viktige aktørene alle tjener på det.
  Vil også si at Norge er et alt for lite land til å være helt åpent for hvem som helst som vil komme å begynne å jobbe her. Svært enkel forståelse av folketall og økonomi får meg til å forstå dette

 6. For sent, anbefaler ingen å komme inn i bransjen som bygningsarbeidere, husbygging ja, store byggeplasser…fin noe annet å gjøre!!

 7. Veldig enig med dere, den situasjonen byggenæringen nå er i vil rasere den norske håndtverkertradisjonen og resulterer i feil kvalitet(ofte skjult)umotiverte og frustrerte fagarbeidere og lærlinger.
  Dette er resultatet av den politikken som nå føres og grådighet fra eierne i større firma. Denne utviklingen skaper mistrivsel og dårlig rekruttering til håndtverkeryrkene.

 8. Anbefaler ikke unge til å holde på med dette yrke. Blir presset ut av østeuropeere, både i pris og arbeidsmengder.
  Er nesten like bra betalt og sitte i kassa på Rema, desverre.

 9. Ikke så underlig at dette går den veien høna sparker.
  Myndigheter (og topppolitikere) får sine råd fra de som vi andre ser på som rimellg lugubre i slike spørsmål. I media leser en og ofte sture artikler der forståsegpåere hevder at vi ikke hadde kunne bygge det vi trenger uten disse innleiefolka.
  Det er vel riktig i de tilfeller der «såkalte utviklere» skal bygge ut store områder. eller leilighetsbygg på et øyeblikk. Aller helst da ferdig før sakene er godkjent.
  Men når en da har bygget i villelse over en viss tid når en et metningspunkt for behovet raskere enn nødvendig. Bekymringen for lavere priser kommer da raskt fra dagens nyadel (Eiendom Norge/meklere). FYSJ.
  Så har vi et offentlig system (dibk) som i offentlighetens lys skal sørge for byggkvalitet, men som tydeligvis også har lånt øre til feile rådgivere.
  Men når bare deler av utførende i bransjen skal KUNNE det de holder på med, og har et klart GO-signal fra de systemer som skal holde disse i ørene kan det vel bare gå en vei.
  Dessverre.

  Arne Krtistiansen

 10. Ikke så underlig at dette går den veien høna sparker.
  Myndigheter (og topppolitikere) får sine råd fra de som vi andre ser på som rimellg lugubre i slike spørsmål. I media leser en og ofte store artikler der forståsegpåere hevder at vi ikke hadde kunne bygge det vi trenger uten disse innleiefolka.
  Det er vel riktig i de tilfeller der «såkalte utviklere» skal bygge ut store områder. eller leilighetsbygg på et øyeblikk. Aller helst da ferdig før sakene er godkjent.
  Men når en da har bygget i villelse over en viss tid når en et metningspunkt for behovet raskere enn nødvendig. Bekymringen for lavere priser kommer da raskt fra dagens nyadel (Eiendom Norge/meglere). FYSJ.
  Så har vi et offentlig system (dibk) som i offentlighetens lys skal sørge for byggkvalitet, men som tydeligvis også har lånt øre til feile rådgivere.
  Men når bare deler av utførende i bransjen skal KUNNE det de holder på med, og har et klart GO-signal fra de systemer som skal holde disse i ørene kan det vel bare gå en vei.
  Dessverre.

  Arne Krtistiansen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.