Oppdrag på Hotel Thon Lofoten. (Foto: DSN Entreprenører)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

BIM gjør nytte ute på byggeplassen

– På sikt ønsker vi at så mange som mulig av våre har med seg BIM’en ut dit jobben faktisk gjøres, sier Tommy Skogly, tømrer og NTNU-utdannet BIM-tekniker i Svolvær-baserte DSN-Entreprenør.

Bedriften sysselsetter 50 hoder og leverer sine tjenester over hele Lofoten. Det er først og fremst BIM-softwaren «Rendra O» som har utmerket seg for praktisk bruk ute på byggeplassen.

Les også: Håndverkerne er klare for BIM

Effektivt og visuelt

DSN-Entreprenører har brukt programmet i det små siden månedskiftet august – september på seks prosjekter. Prosjekter som har det til felles at de har fungert som interne test- og opplæringsarenaer.

Det første offisielle prosjektet med BIM ute på byggeplass var en enebolig i betong i Ursvika, Kabelvåg. (Skjermdump)

– Vi fikk filer i det åpne formatet IFC fra produsenten av betongelementene og 3D-modellerte selv det vi skulle tilføre bygget etter at betongelementene var på plass. En effektiv, visuell og presis prosess som ga oss muligheten til å bli kjent med konstruksjon før byggestart, sier Skogly.

BIM er et supplement

Skogly forteller at de bruker papirtegninger og den digitale modellen om hverandre, og at Rendra i første omgang er et supplement til tegninger. Et supplement som gjør det mulig å gå dypere og se på helheten.

– Jeg ser ikke helt for meg at Rendra O kommer til å ta over for tegninger med det første. For vi har gode, innarbeidede rutiner på akkurat det der med tegninger. Å jobbe med tegninger vil vi nok derfor alltid gjøre på ett eller annet nivå. Digitale modeller kan ikke erstatte den innarbeidede flyten, men det er mitt håp at de kan sidestilles på sikt. Rendra O fungerer ypperlig, men i og med at det er såpass nytt føler jeg at vi fortsatt er i en slags opplæringsfase. Å få hele organisasjonen til å ta det i bruk tar litt tid. På sikt er dog målet vårt at de fleste skal bruke det, sier Skogly.

Slippe å løpe etter tegninger

Det er spesielt tegningslogistikken som virkelig har fungert for Svolvær-entreprenøren så langt. Å ha visshet om at man alltid har de sist oppdaterte tegningene for hånden syns BIM-teknikeren er gull verd. Ikke minst sparer dette alle for mye plunder og heft.

– Guttan på plass syns det er flott å slippe å løpe til printeren på brakka for å få oppdaterte tegninger. Spesielt de unge selvfølgelig. De er jo vant til å bruke apper og tar dette lynfort, sier Skogly. (Foto: DSN Entreprenører)

– De noe mer tilårskomne er kanskje litt treigere, men ikke mye. Selve grensesnittet i Rendra O er jo superenkelt og mer eller mindre selvforklarende. Det er vanskelig å se for seg at det kan gjøres særlig mye enklere. Og det er da heller ingen som vegrer seg så langt. Nå har ikke alle fått prøvd seg riktignok, men vi er vel alle skjønt enige om at det å jobbe med modellen,  det er fremtiden, sier Skogly.

 

Riktigere beslutninger og bedre bygg

Skogly håper og tror at det rimelig kjapt vil vise seg at virksomheten generelt, og den enkelte medarbeideren spesielt, tar bedre beslutninger med bakgrunn i modellen.

Bedre beslutninger som igjen vil føre til færre feil og dermed bedre bygg. I tillegg har de utviklet rutiner for å bruke modellen i kalkyle-fasen.

Allerede kalkuleres det prosjekter med modellen som utgangspunkt.

– Vi har så smått begynt å planlegge arbeidet ut fra modellen. Foreløpig går det stort sett i kræsjkontroller. Til dette bruker vi som regel verktøyet «Solibri Model Checker.» Dette er et program vi har brukt ei stund og som vi kjenner godt. Rendra O er på sin side ypperlig til å se hva som er hvor. At programmene fungerer godt sammen, gjør jobben min mye enklere, sier BIM-teknikeren.

Oversikt gir kontroll

Skogly anser det også som svært effektivt å kunne skaffe seg best mulig oversikt så tidlig som mulig i de respektive prosjektene. På den måten kan han berike modellen med nødvendig informasjon og sjekke at alt er riktig prosjektert.

Eneboligen i Ursvika, Kabelvåg som ble tegnet opp med Rendra O. (Skjermdump)

– Det ideelle er jo at flere fag jobber opp mot samme modell, da kan vi kjøre tverrfaglige kontroller og avdekke potensielle problemer før vi begynner byggingen. Det høres kanskje voldsomt ut på et hus. Sannheten er imidlertid at vi har MINST  like mye nytte av modellen når vi reiser en liten enebolig som når vi bygger «Lofoten hotel.»  Dessverre er vi ennå ikke  kommet så langt at alle underentreprenører-modellerne  kan gi fra seg IFC-filer. Dette tror jeg imidlertid vil komme med tiden. Kanskje vi kan være med å pushe utviklingen lokalt, spør Skogly.

Ingenting å vente på

Skogly er av den oppfatning at det ikke lenger er noen grunn til å sitte på gjerdet å vente. BIM er kommet for å bli og verktøyene er modne nok til å utgjøre en reell forskjell, både når det kommer til effektivitet og presisjon.

– Det er mulig at programvaren mangler litt funksjonalitet hist og pist, men den egentlige umodenheten ligger i hodet på den som skal bruke den. For det finns det bare en medisin: Begynn å ta teknologien i bruk. De erfaringene man bygger opp i dag, vil bli verdifulle i fremtiden, avslutter Skogly.

 

 

En kommentar til “BIM gjør nytte ute på byggeplassen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *