Bruken av BIM-kiosker kan bidra til mer samarbeid og felles problemløsning mellom håndverkerne på byggeplassen. (Foto: Kai Henning Simensen/4B Arkitekter)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Håndverkerne er klare for BIM

Hva skal til for at flere norske byggeplasser blir heldigitale? Det spurte forskere, entreprenører og byggherrer da de oppsummerte prosjektet SamBIM.

Salen var full hos Forskningsstiftelsen Fafo da sluttrapporten om det tverrfaglige forskningsprosjektet SamBIM ble presentert og så debattert av byggherrer, entreprenører og andre.

Alle rapportene finner du på Fafo´s samleside her.

6 byggeprosjekter

Seniorforsker Leif E. Moland fra Fafo fortalte at bruken av BIM vil gi store fordeler for byggebransjen.

– Vi kan garantere bedre samhandling på byggeprosjekter som bruker BIM, sier Moland og viser til en imponerende samling rapporter fra 6 byggeprosjekter, en sluttrapport og to doktorgrader som deler av underlagsmatrialet for konklusjonene i sluttrapporten.

I noen av byggeprosjektene har samhandlingen mellom partene vært god, i andre har ulike problemer oppstått og et byggeprosjekt ble avlyst, fortalte seniorforsker Leif E. Moland. Partnere og ildsjeler fra den utførende delen av byggenæringen har hatt mange utfordringer når de skulle inkludere forskningsprosjektet i sine byggeprosjekter.

 

Leder Rune Stene fra Skanska, fortalte at SamBIM hadde overlevd tre administrende direktører, fire prosjektledere og tre prosjekteiere underveis. – Det har ikke vært enkelt å holde dette prosjektet i gang, oppsummerte Stene under paneldebatten på slutten av det korte morgenmøtet.

Uten ambisiøse byggherrer som Statsbygg hadde SamBIM ikke kommet seg ut og fått forsket på byggeplassene – der digitaliseringen vil gi effekt.

Doktorgrad på BIM-kiosker

Av de ulike delrapportene vil nok Byggmesterens lesere først plukke opp rapporten som ser på håndverkernes praktiske erfaringer (20578 pdf) med BIM.

Feltarbeidet til Ketil Bråthen og Leif E. Moland tok for seg bruken av «BIM-kiosker» i byggefasen på Urbygningen i Ås.

Konklusjonen er at de fleste utførende var veldig åpne og positive til å bruke digitaliserte tegninger istedet for papir, at de tolket og brukte kioskene på riktig måte og bedret sin utførelse med BIM. Bråthen skal snart ta sin doktorgrad på dette arbeidet.

Forskerne Ketil Bråthen og Leif E. Moland har skrevet rapporten «Samhandlingsfase og BIM på byggeplass» basert på observasjoner og intervjuer med fagfolkene som rehabiliterte Urbygningen ved NMBU på Ås.

BIM-kioskene fungerte godt både som sjekkpunkt for eget arbeid og faglig møteplass. Flere utførende mente at 3D-modeller viser flere detaljer i arbeidet som skal utføres og gjør det enklere å få oversikt:

-Jeg kan se av tegningen at det skal være noen rør her. Dette er det jeg jobber med akkurat nå. Men av tegningen kan jeg ikke se om rørene ligger nedi gulvet eller over taket. Ved hjelp av modellen ser jeg med en gang at rørene skal være over taket, sa en av de utførende.

– Våre funn viser at håndverkerne får en mer helhetlig forståelse av det prosjekterte materialet på grunn av BIM- kioskenes gode visualiseringsmuligheter. Her kan håndverkerne undersøke spesielt komplekse forhold og se detaljer som knapt er synlige på tradisjonelle papirbaserte byg- getegninger, sier Ketil Bråthen.

– I tillegg tyder funn på at bruken av BIM-kiosker kan bidra til mer samarbeid og felles problemløsning mellom håndverkerne på byggeplassen. Dette skjer fordi arbeiderne møtes, både planlagt og tilfeldig, foran kioskene for å diskutere mens de bruker modellen for å visualisere komplekse problemer, skriver forskerne. (Foto: Kai Henning Simensen/4B Arkitekter)

– Det har vært nyttig å stå sammen foran datamaskinen sånn at vi kan diskutere det vi ser. Noen ganger diskuterer vi hva vi skal gjøre et bestemt sted i bygget, andre ganger handler det om å legge litt planer eller avklare hva vi skal gjøre i løpet av dagen, forklarte en annen utførende i intervjuene.

Et viktig poeng er at flere utførende mener det er veldig viktig å klargjøre hvilket underlag som er juridisk bindende for dem i det praktiske arbeidet; modellen eller tradisjonelle byggetegninger.

Barrierer: Byggherrer og kompetanse

Forskningsrapportene har ikke hatt som mål å tallfeste at bruk av BIM gir billigere byggeprosjekter. Men funnene viser at SamBIM-tiltakene har påvirket byggeprosessene positivt.

I intervjuene har for eksempel både håndverkere og ledere påpekt at BIM-kioskene har gjort byggingen enklere. En del av suksessen med BIM-kioskene skyldes at Statsbygg og Skanska jobbet godt sammen på Ås, og la stor vekt på å involvere og lære opp de som brukte BIM-kioskene.

I tillegg var BIM-kioskene et tiltak det var enkelt å få fatt i hensikten med og forstå hva som egentlig var hovedmålet. Ulike ildsjelers entusiasme og kunnskap var trolig også en avgjørende faktor for at BIM-kioskene lyktes så godt, sier Bråthen og Moland.

Så ble fagseminaret avsluttet med en paneldebatt. Hvilke barrierer er det for at flere byggeplasser kan bli digitaliserte og droppe papirtegningene? spurte Egil Skaveng fra Arkitektbedriftene, Per Skou fra Fellesforbundet og Jørgen Leegard fra BNL.

– Det er ca tyve tusen prosjekterende i byggebransjen men over 230 000 utførende, sier Jørgen Leegaard, direktør for kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering i BNL.

– Disse må vi få med. Uten de utførende samt små- og mellomstore byggebedrifter får vi ikke digitalisert de mange byggeplassene, mente Leegard som sa at byggherrene må komme på banen og etterspørre bruk av BIM i sine anbud.

Per Skau fra Fellesforbundet fremhevet den avgjørende barrieren for at BIM skal lykkes ute på norske byggeplasser:

– Faste ansatte med oppdatert kompetanse er avgjørende for at vi skal få full effekt, sier Skou som ikke har tro på at vikarbyråer og hastverksarbeidere kan ta inn over seg BIM-kiosker eller digital samhandling.

– Snu trenden og sats på fagarbeidere, oppsummerte Per Skou.

 

 

3 kommentarer til “Håndverkerne er klare for BIM

 1. Endelig….
  Skulle ønske i denne sammenheng at jeg kunne ha vært 20 år yngre…
  LYKKE TIL VIDERE!!
  Hilsen Reinert

 2. «-Jeg kan se av tegningen at det skal være noen rør her. Dette er det jeg jobber med akkurat nå. Men av tegningen kan jeg ikke se om rørene ligger nedi gulvet eller over taket. Ved hjelp av modellen ser jeg med en gang at rørene skal være over taket»

  Tviler ikke på at BIM og BIM-kiosker kan gjøre byggearbeider enklere, men dette var vel ikke akkurat kroneksempelet. Jeg mener, dette kunne jo en helt vanlig gammeldags snitt-tegning på papir også formidle. Utfordringen har vel mer vært å få arbeiderne til å gidde å lese alle tegningene, ikke bare 1:50-planene…

 3. Foreslår at innføringen av bruken av BIM kiosk innføres på byggfag i videregående skole. Skolene er her nødt til å ta et kvantesprang innenfor nytenking og ressurser. Spennende framtid og ganske sikkert en endring byggfagene trenger for å konkurrere om rekruteringen, inn i et samfunn i endring.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *