Arbeidstilsynet: Ønsker dialog med kommunene

Fordi brudd på ett regelverk ofte følges av brudd på andre, kan Arbeidstilsynet og kommunene ha nytte av en tettere dialog.

– Hvordan vi kan få til dette, må vi drøfte nærmere med kommunene, sier regiondirektør Arve Semb Christophersen i Arbeidstilsynet Sør-Norge.

Han svarer her på hvorfor det ikke er noen automatikk i at Arbeidstilsynet varsler bygningsmyndighetene for eksempel ved gjentatte stansingsvedtak på en byggeplass som vi tidligere har omtalt i en byggesak i Sandefjord.

Les også: Arbeidstilsynet varsler ikke kommunen

 

 

Mer enn kjekt å ha

– Når vi ikke har hatt rutiner for slik informasjonsutveksling tidligere, har det sammenheng med at vi har vært usikre på om kommunene kan ha nytte av informasjonen de får fra oss. Det må være mer enn «kjekt å ha» for dem, sier regiondirektøren.

Semb Christophersen understreker at en etat som oppdager et lovbrudd eller får mistanke om et brudd på et område som den ikke har myndighet på, bør varsle den etaten som har myndighet.

Les også: Byggesaksavdelingen skulle gjerne visst

Ikke deres bord

Informasjon fra Arbeidstilsynet til bygningsetatene vil gjerne handle om forhold som er utenfor bygningsetatens myndighet. Det kan være brudd på Arbeidsmiljøloven eller HMS-regelverket, mens bygningsetaten har myndighet innenfor plan- og bygningsloven.

– En dialog mellom de to etatene kan likevel være nyttig fordi vi ser at lov- eller regelbrudd på ett område ofte følges av brudd også på andre områder.

Han mener det ikke er noe juridisk i veien for at Arbeidstilsynet melder fra til byggesaksetaten om det pålegger stansingsvedtak.

 

Utvikler samarbeid med flere

– Vi er i en periode der Arbeidstilsynet utvikler samarbeid med andre aktører. Det er derfor riktig tid å ta opp spørsmålet om å bedre kommunikasjonen mellom kommunene og tilsynet. Vi samarbeider allerede med kemnerne i kommunene, og kan nok diskutere om vi også burde samarbeide med byggesaksavdelingene, sier Christophersen.

Han kan derfor si ja om Sandefjord kommune inviterer til et møte for å avklare dette, slik kommunens plan- og bygningssjef Sindre Rørby har foreslått.

Byggesak med på tilsyn

– I Bergen har A-krim og kommunens byggesaksavdeling en tett dialog, sier Øystein Andersen. Han er tilsynsleder i Arbeidstilsynet og koordinerer de ulike etatene i A-krim i Bergen. Han har dessuten bakgrunn fra byggesaksavdelingen i Bergen.

Øystein Andersen, tilsynsleder i Arbeidstilsynet.
Øystein Andersen, tilsynsleder i Arbeidstilsynet.

Kommunikasjonen mellom de to etatene er begrunnet med tanken om at slurv og regelbrudd innenfor arbeidsmiljø ofte er fulgt av mangler på andre områder, forklarer han.

Les også: Dukker opp flere ulovligheter mens de leter

– Vi gir ofte byggesaksavdelingen informasjon om kommende fellesaksjoner. Dersom det kan være noe for dem der, blir de også med på aksjonene, fortsetter Andersen.

– De to etatene må ha en felles forståelse av informasjonsutveksling dersom Arbeidstilsynet skal informere bygningsmyndighetene om pålegg og stansingsvedtak på byggeplasser. Ellers kan informasjonen raskt bli et arkivproblem, noe byggesaksavdelingen ikke vet hva de skal gjøre med, legger han til.

Med erfaring fra begge etatene, tror han likevel kommuner med tilsynsavdelinger som har kapasitet til å drive tilsyn, som i de store byene, kan ha nytte av slik kontakt med Arbeidstilsynet.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *