Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Arbeidstilsynet varsler ikke kommunen

En entreprenør og underentreprenørene hans har fått Arbeidstilsynets stansingsvedtak seks ganger på en og samme byggeplass etter flere og gjentatte regelbrudd. Kommunen varsles ikke.

Da Arbeidstilsynet var på tilsyn i løpet av våren og sommeren i år, handlet det blant annet om usikret arbeid i høyden, manglende registrering i Brønnøysund, manglende HMS-kort og ikke lønn etter allmenngjort tariff.

På byggeplassen skulle det settes opp seks boliger til salg, og boligene er nå solgt. Sannsynligvis kan entreprenøren fortsette å bygge ut områder som dette, til tross for hva Arbeidstilsynet har sett og påpekt ved tilsyn. Kommunen kan gi nødvendige tillatelser uten å vite om at det har vært så mye på sette fingeren på både hos entreprenøren og underentreprenørene hans. For kommunen får ikke automatisk opplyst om hva Arbeidstilsynet har sett.

Les også: Bygningsmyndigheten burde få vite

 

Ingen automatikk

– Arbeidstilsynet samarbeider godt med flere etater, blant andre skatteoppkreverne i kommunene, men har ingen automatikk i å varsle kommunene om våre funn, bekrefter seniorinspektør Dorte Møller i Arbeidstilsynet Sør-Norge.

– Arbeidstilsynet kan gi stansingsvedtak til firmaer som ikke etterlever pålegg/krav om HMS-kort. Et firma som får stans i all aktivitet i virksomheten, har ikke lov til å drive aktivitet i virksomheten før Arbeidstilsynet avslutter stansen. En slik type stans er ment som et pressmiddel for å få virksomheten til å oppfylle pålegg som er gitt. Når pålegget er oppfylt og dokumentasjon på dette er sendt Arbeidstilsynet, vil Arbeidstilsynet vurdere om stansen kan avsluttes. Arbeidstilsynet kan også følge opp en aktiv stans dersom det kjenner til hvor firmaet har nye oppdrag.

Møller legger til: – Vi mottar store mengder med tips om denne næringen. Vi er også mye ute i markedet selv og vi har et tett og jevnlig samarbeid med andre etater, bransjeforeninger og regionale verneombud, slik at vi også vil ha mulighet for å fange opp via disse kanalene, om en virksomhet som har stans i all aktivitet, fortsatt er aktiv på en ny byggeplass.

Arbeidstilsynets arbeid med denne byggeplassen er første gang omtalt i artikkelen «Sju tilsyn og seks stans på et halvt år.»

 

Driftsresultat 9 %

Med til historien hører det også at entreprenørselskapet som er byggherre i saken, ser ut til å drive svært godt. Ifølge E24, hadde selskapet med tre ansatte en omsetning på vel 14 millioner kroner i 2015. Driftsresultatet var 1,3 millioner kroner, over ni prosent.

Les også: Har alt den ikke skal ha

 

Respekterer ikke stans

Etter flere runder med pålegg og forklaringer om oversiktslister, som ikke ga tilfredsstillende resultat, får entreprenøren beskjed om at Arbeidstilsynet vurderer det ikke som hensiktsmessig å følge dette opp med pålegg igjen på nåværende tidspunkt, og andre virkemidler vurderes for å få byggherre til å følge lovverket.

Hva de andre virkemidlene kan være og når Arbeidstilsynet eventuelt tar en beslutning, kan ikke seniorinspektør Dorte Møller svare på.

– På generelt grunnlag kan jeg si at vi alltid vurderer andre virkemidler ved alvorlige og/eller gjentatte brudd på regelverket, sier hun.

 

Les også: Bygningsmyndigheten burde få vite

Prikkbelast ID-kort

Artikkelen er hentet fra Byggmesteren nr. 9-16. Bestill et prøveeksemplar her

[annonse)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *