Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Sju tilsyn og seks stans på et halvt år

I løpet av et halvt år har Arbeidstilsynet hatt sju tilsyn og seks ganger pålagt stans i et byggeprosjekt i Sandefjord. Ennå er verken boligene ferdig eller Arbeidstilsynet ferdig med å følge opp.

– Vi har vært nødt til å følge opp fordi det har vært alvorlige

(Klikk og se større bilde) En spinkel lekte skulle være rekkverk. (Foto: Arbeidstilsynet)
(Klikk og se større bilde) En spinkel lekte skulle være rekkverk. (Foto: Arbeidstilsynet)

brudd på regelverket. Arbeidstakeres liv og helse har stått på spill, sier seniorinspektør Dorte Møller i Arbeidstilsynet Sør-Norge.

Byggeplassene er stanset fordi det har foregått usikret arbeid der, personer har ikke hatt HMS-kort og bedriftene har ikke har kunnet legge fram nødvendig dokumentasjon.

Ved ett tilsyn hadde Arbeidstilsynet politiets assistanse. En arbeidstaker som løp da tilsyn og politi kom, ble innhentet, forteller Sandefjords Blad. (innlogging nødvendig)

Les også: Nok er nok

Nødvendig oppfølging

– Har dere så mange tilsyn fordi dere er ute etter å ta disse bedriftene?

– Sju tilsyn med samme byggeplass er ikke vanlig, men det er ikke for å ta firmaene. Det har vært nødvendig for å sikre forsvarlige arbeidsforhold og at bedriftene følger regelverket.

 

Les også: For lett skattekontroll

 

 

– Vi kan stanse byggeplasser på grunn av manglende sikkerhet og som pressmiddel for at bedriften skal oppfylle pålegg. Her har vi stanset av begge disse grunnene. Vi har også oppdaget at stansingsvedtak gjentatte ganger er brutt og arbeid igangsatt uten at vi har avsluttet stansen, sier Møller.

Språkforståelse mangler

– Er det formildende for arbeidstilsynet at polske firmaer kan ha problemer med å forstå språket og reglene her?

Arbeidstakere balanserer på taket med stillas som nesten når opp. (Foto: Arbeidstilsynet)
Arbeidstakere balanserer på taket med stillas som nesten når opp. (Foto: Arbeidstilsynet)

– Nei, vi forklarer så godt vi kan på engelsk når vi er på tilsyn. Bedriftene må også innrette seg etter norske regler selv om de ikke snakker norsk, sier Møller. Hun understreker at Arbeidstilsynet ennå ikke er ferdig med sakene som gjelder byggherre og underentreprenører.

(klikk og se større) To håndverkere jobbet på taket her, selv om stillaset ikke var høyt nok og ikke dekket hele veggen.
(klikk og se større) To håndverkere jobbet på taket her, selv om stillaset ikke var høyt nok og ikke dekket hele veggen. (Foto: Arbeidstilsynet)

Strengere tvangsmidler

– Hvor mange flere tilsyn skal dere gå før tvangsmulkt, politianmeldelse eller andre sanksjoner blir aktuelle?

– Det er fattet vedtak om tvangsmulkt i saken. Arbeidstilsynet ønsker ikke å kommentere spørsmålet ut over dette. Men på generelt grunnlag vurderes overtredelsesgebyr og politianmeldelse ved alvorlige brudd, sier Møller.

Sagt opp en avtale

Til Sandefjords Blad sier utbyggeren at han har sagt opp kontrakten med en underleverandør som til tross for hjelp med oversetting, ikke har klart å legge fram den påkrevde dokumentasjonen. Han håper dette vil bidra til at alt kommer i orden på byggeplassen slik at saken kan avsluttes hos Arbeidstilsynet.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *