Timber as fratatt sentral godkjenning

Under sterke protester har Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) trukket tilbake alle Timber AS´ sentrale godkjenninger for ansvarsrett

– Tilbaketrekkingen er gjort etter dokumenttilsyn i bedriften og gjelder fra midt i november, skriver faglig leder i Tønsbergbaserte Timber AS, Anders Frøstrup, i en pressemelding.

Direktoratets begrunner tilbaketrekkingen med at Timber as etter deres mening ikke har kvalitetssikringsrutiner som ivaretar kravene i forskrift om byggesak (SAK 10). Avgjørelsen om tilbaketrekking er anket.

Les også: Ett og samme KS-system i søknad og i bruk

 

Beklager overfor kunder

Sentral godkjenning er en frivillig ordning. Overfor våre samarbeidsparter og kunder, er det imidlertid viktig for Timber as å informere om at situasjonen med manglende sentral godkjenning ikke har noen direkte formelle eller praktiske konsekvenser for pågående eller framtidige prosjekter. Vi beklager dersom avgjørelsen skaper usikkerhet om vår faglige kompetanse og gjennomføringsevne, heter det i pressemeldingen.

 

 

Faglig uenig med DIBK

Timbers egenutviklede kvalitetssikringsrutiner har direkte referanse til grunnlaget for myndighetskravene i SAK 10 og TEK 10. Det dekker alle aktuelle tekniske krav i TEK 10. Kvalitetssikringen forutsetter og baserer seg på at egne ansatte og engasjerte underentreprenører innehar tilstrekkelig faglig håndverkskompetanse slik at grunnleggende kunnskaper og ferdigheter blir ivaretatt.

I denne saken handler det om at Direktoratet for byggkvalitet og Timber as er faglig uenig om hvordan et godt system for kvalitetssikring av myndighetskrav bør bygges opp og brukes av håndverksbaserte byggefirma.

Timber as har ingen forståelse for at direktoratet i en slik situasjon benytter seg av sin sterke forvaltningsmakt til å tvinge gjennom sitt syn uten faglig begrunnelse og derved å utelukke Timber as fra ordningen med sentral godkjenning for ansvarsrett.

Tvilsom forvaltning

Timber as er også svært overrasket og kritisk til direktoratets handlemåter, og til etatens forståelse av egen rolle og mandat i tilsynet. Det handler blant annet om at etaten har et uavklart forhold til grunnleggende demokratiske forvaltningsprinsipper, om utøvelsen av forvaltningsskjønn og om det å forholde seg til ubestridte fakta.

Samarbeid om sentral godkjenning

Vi mener Direktoratet for byggkvalitet har gjort store feil i denne saken, og regner derfor med at Klagenemnda for sentral godkjenning omgjør vedtaket. Timber as er som tømrer‐ og snekkerfirma «verdenskjent» for sin faglige dyktighet og seriøsitet i gjennomføring av kompliserte byggeprosjekter i tre. Vi mener Timber as har en selvsagt plass i en sentral ordning for seriøse byggefirma.

Ordningen med Sentral godkjenning må imidlertid forvaltes annerledes enn i dag. Ordningen må være basert på samarbeid og en felles forståelse av forhold som befordrer byggkvalitet. Hvis de håndverksbaserte byggefirmaene oppfatter at ordningen motarbeider deres faglige virksomhet, har ordningen dessverre mistet sin funksjon og eksistensberettigelse.

2 kommentarer til “Timber as fratatt sentral godkjenning

  1. Skrot hele ordningen.
    etter innføringen av Sentral godkjenning er det INGEN som kan vise til at det har blitt noe bedre kvalitet av bygg som oppføres.
    den tiden man før brukte til prosjektering og utførelse spises av med papir og byråkrati. Hele ordningen har i alle år vært et gedigent mageplask uten sidestykke.

  2. Det er allment kjent at de som følger myndighetenes krav for nøye er altfor dyre, og ikke nødvendigvis en millimeter bedre i kvalitet enn andre. For meg skaper det tillit til Timber når myndighetene blir fornærmet. Det forteller meg at Timber trolig driver effektivt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *