LO-leder Gerd Kristiansen frykter at økningen i terskelverdien for offentlige innkjøp vil føre til mer arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. (Foto: Kyrre Lien/LO)

– Et alvorlig tilbakeslag

–Vi frykter et alvorlig tilbakeslag i kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, sier LO-leder Gerd Kristiansen og NHO-direktør Kristin Skogen Lund om økningen i terskelverdien for offentlige innkjøp.

Fra og med 1. januar neste år skal terskelverdien ved offentlige anskaffelser øke fra 500 000 kroner til 1,1 million kroner.

Les også: Vis muskler i forskriftene

Det innebærer at grensen for når viktige deler av regelverket for offentlige anskaffelser kommer til anvendelse, mer enn dobles.

Felles front

Både LO og NHO har advart mot dette og har nå sendt et felles brev til næringsminister Monica Mæland.

Gerd Kristiansen er bekymret for at myndighetene ikke lytter til partene i arbeidslivet.

– Det er vi som arbeidstakere og arbeidsgivere som vet hvor skoen trykker i disse spørsmålene, så hva vi mener bør ha stor betydning for myndighetene, sier Kristiansen.

Arbeidet mot arbeidslivskriminalitet har vært tillagt stor vekt av partene i arbeidslivet og av et samlet politisk Norge. Etter påtrykk fra partene i arbeidslivet la regjeringen fram en strategi mot arbeidslivskriminalitet i fjor. Nå lurer både LO og NHO på hva som egentlig oppnås i kampen mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet.

Vanskelig for små bedrifter

Begge lederne er bekymret for hvordan terskelverdien vil ekskludere mindre bedrifter.

– Det er klart at for de større bedriftene er det nye regelverket en gavepakke, men i avveining av hensyn, har ikke regjeringen truffet planken med dette forslaget, sier lederen for NHO til Dagsavisen.

Regjeringen mener endringene også vil gjøre det enklere for små og mellomstore bedrifter å delta i konkurransene. Det tror ikke LO og NHO, siden alle innkjøp under 1,1 millioner kroner ikke lenger vil bli kunngjort i Doffin.

– Nå vil de små og mellomstore bedrifter falle mellom to stoler. Det blir vanskelig for dem å følge med på hvilke offentlige anskaffelser som er tilgjengelig, noe som gjør det vanskeligere for dem å konkurrere om anbud, sier Kristiansen.

– Mange små bedrifter blir med dette avskåret fra deler av sitt marked, sier Skogen Lund.

 

Svekker kampen mot sosial dumping

I strategien er et av tiltakene et krav om lærlinger ved offentlige anskaffelser og et maksimalt antall ledd i en leverandørkjede i offentlige kontrakter.

LO og NHO mener arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping svekkes når de skjerpede kravene ikke lenger gjelder for anbud under 1,1 millioner kroner.

– Regjeringen må gjøre en evaluering av terskelvurderingene etter seks måneder. Hvis det viser seg at inntaket på lærlinger i offentlige kontrakter går ned og antall ledd i leverandørkjedene går opp, må terskelverdien reduseres, sier LO-lederen.

Ifølge Difi vil endringene berøre om lag 80 prosent av alle offentlige anskaffelser.

– Det er like viktig å kontrollere de små kontraktene som de store. Når det er færre kontrakter man kan gjennomgå, mister verktøyet sin styrke, sier Skogen Lund.

Må kunne reverseres

Til Dagsavisen sier lederne for LO og NHO at konsekvensene må følges nøye, og at regjeringen må snu når endringene får gale følger:

– Jeg liker ikke å bruke ordet «reversering», men i denne sammenhengen tar jeg det gjerne i bruk. Hvis det viser seg at inntaket på lærlinger i offentlige kontrakter går ned og antall ledd i leverandørkjedene går opp, må man vurdere hva man har gjort, sier Kristiansen.

– Hvis endringen har ønsket effekt, aksepterer vi det. Men hvis endringene har utilsiktede negative konsekvenser, må det være en åpning for å justere terskelnivået, om ikke helt tilbake, så i alle fall nærmere utgangspunktet, sier Skogen Lund.

 

Forskriftene til den nye anskaffelsesloven kan du lese her

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *