Næringsminister Monica Mæland (H). (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet)

– Del opp kontraktene!

– Offentlige innkjøpere må vise samfunnsansvar og være mer innovative i anskaffelsene, mener næringsminister Monica Mæland (H).

I et brev til 700 offentlige oppdragsgivere minner hun om at nye anskaffelsesregler er innført fra årsskiftet. Reglene kan være pådrivere for innovasjon og kan legge til rette for at mindre leverandører kan delta i konkurransene, skriver hun.

Mæland oppfordrer innkjøperne blant annet til å vurdere om anskaffelser kan deles opp og at mindre anskaffelser gjøres kjent gjennom frivillig kunngjøring. Videre mener hun innkjøperne ikke må stille strengere krav enn nødvendig.

– Bruk balanserte kontrakter, gjerne standardkontrakter, oppfordrer hun.

Les også: Nye grep mot arbeidslivskriminalitet

Kommunene sliter med innkjøp

Brevet fra næringsministeren kommer nesten samtidig med en rapport som viser at kommuner og fylkeskommuner sliter med kontroll og oppfølging av innkjøp. Kommunene og fylkene gjør anskaffelser for 183 milliarder årlig, men oppfølging av regelverket krever tid, ressurser og kompetanse. Slik oppfølging kommer gjerne i konkurranse med andre oppgaver, viser en rapport KS har bestilt av Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse.

 

Savner kontakt med kontrolletatene

Manglende koordinering mellom offentlige organer som kan hjelpe kommunen å velge riktig leverandør, viser seg å være en utfordring. Lang saksbehandlingstid ved lovbrudd hos leverandører, er en annen utfordring. Aktører kan forsvinne eller slå seg konkurs og starte opp og fortsette som før mens saksbehandlingen pågår, påpeker rapporten.

Rapporten kan lastes ned her: Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

 

annonse

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen