Frank Ivar Andersen er daglig leder i Byggmesterforbundet. (Foto: Dag Solberg)

– Vis muskler i forskriftene

Anskaffelsesloven: – Skal innleie bli hovedmodellen eller vil regjeringen øke støtten til bedrifter med faste ansatte? spør daglig leder Frank Ivar Andersen i Byggmesterforbundet.

Den nye anskaffelsesloven er behandlet i Næringskomiteen og oversendt Stortinget for vedtaksbehandling.

Nå skal nye og generelle lovparagrafer skjerpe inn hvordan samfunnet bruker 500 milliarder kroner i året.

Les også: Kommer seriøsiteten i forskriftene?

Blir forbundet hørt?

Frank Ivar Andersen er bekymret for de kommende forskriftene som nå utarbeides.

Forbundet har deltatt aktivt i arbeidet i årevis og gitt sine høringsuttalelser. Nå må man vente til høsten på de tre nye forskriftene fra Nærings- og fiskeridepartementet.

– Både mulighetene og utfordringene ligger i forskriftene. Jeg er spent på om regjeringen og næringsministeren skjerper inn dagens bestemmelser eller om de lar dagens situasjon i byggebransjen fortsette, sier Andersen til Byggmesteren.

Beløpsgrenser, lærlingklausul og antall ledd i underleverandørkjeden er viktige faktorer i den nye anskaffelsesloven.

EU-direktivene som ligger til grunn for den nye loven i Norge, gjør det lettere å stramme inn. Hvis man vil, påpeker Andersen:

– Flere bestemmelser viser til «særlige hensyn» som det offentlige kan ty til for å vise seriøsitet når store og små oppdrag tildeles. Her kan regjeringen og næringsministeren endelig vise muskler, sier Andersen.

 

Innleie eller faste ansatte?

Andersen er tydelig på at Byggmesterforbundet er positive til loven og mye av arbeidet som er gjort.

Men fortsatt venter han på svaret om regjeringen vil innføre en hjemmel i regelverket som åpner for å innskrenke antall underleverandører i bransjer med «særlig store utfordringer».

– I komitéinnstillingen ser jeg at det var dissens blant politikerne på Storinget om innleie og bemanningsbyråer skal regnes som ledd i underleverandørkjeden. Det overrasker og bekymrer meg, for det er jo akkurat her mye av arbeidslivskriminaliteten og den sosiale dumpingen foregår, sier Andersen.

– Videre vil dette gjøre diskusjonen om antall leverandørledd mindre relevant.

– Det offentlige tror at de unngår byråkrati og utgifter når de inngår avtaler med en totalentreprenør uten egne ansatte. Men vi ser utallige eksempler på at dette fører til det motsatte. Kjøp heller varer og tjenester av bedrifter som i større grad selv gjør jobben – da får du sikkerhet og kontroll, sier Andersen.

Byggmesterforbundets daglige leder er også spent på om høstens forskrifter vil tvinge tilbydere til å oppgi alle underleverandører i sitt anbud.

– Det vil bety mye for norske håndverkere og øke seriøsiteten i byggebransjen. Dagens situasjon der offentlige byggherrer ikke aner hvem som faktisk utfører arbeidene vi alle betaler for, bør stå for fall, sier Frank Ivar Andersen.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *