Stimulere foretakene heller enn flere tilsyn

– Mer tilsyn er ikke det eneste svaret på færre byggefeil. Foretakene må stimuleres til å bygge riktig første gang, sier avdelingsdirektør Janneke Solem i DiBK.

– Vi har notert oss at Byggmesterne ønsker kommunalt tilsyn med utførelsen. Men vi har også registrert bransjeaktører som mener at kommunene går for langt i sin vurdering av løsninger, sier Solem i en e-post.

Hun svarer på Byggmesterforbundets og den øvrtige byggenæringens krav om tilsyn på byggeplass, ikke bare med dokumenter

Les også: Forsterket tilsyn og førstelinjetilsyn

 

Kostbar kontroll uten gevinst

DiBK er spurt om det må lovendringer til for at det skal bli vanlig å føre tilsyn på byggeplass, og Janneke Solem svarer:

– Vi kommer nok aldri tilbake til den gamle bygningskontrollen. Tilsyn kan aldri erstatte godt kvalifiserte og seriøse foretak. Mer tilsyn er derfor ikke det eneste svaret på færre byggefeil. Foretakene må stimuleres til å bygge riktig første gang.  Økt kontroll kan bli svært kostbart uten å gi tilsvarende gevinster.

 

Les også: Mener byggetilsynene kan bli bedre

 

 

Vil videreutvikle tilsyn

– Selv om kommunalt tilsyn ikke er det eneste svaret på færre byggfeil, ser vi på det som et viktig virkemiddel for å sikre etterlevelse av regelverket, og vi er opptatt av å videreutvikle kommunalt tilsyn. Derfor jobber vi nå med en tilsynsstrategi, hvor vi blant annet ser på hvordan kommunalt tilsyn kan virke sammen med det tilsynet som DiBK selv utfører slik at de totale tilgjengelige ressursene til tilsyn utnyttes på en god måte med dette regelverket.

– Vi er nysgjerrige på byggmesternes synspunkter. Det er allerede etablert kontakt, men vi ønsker å videreføre denne slik at vi får synspunktene ytterligere belyst.

 

Flere tilsyn utført

– Det er også viktig å framheve at tall fra kommunene (KOSTRA-tall) viser at tilsynsaktiviteten har gått jevnlig opp siden 2011. I 2014 var antall tilsyn i forhold til antall byggesaker 11,1 prosent.

 

En kommentar til “Stimulere foretakene heller enn flere tilsyn

  1. For orden skyld vil jeg på vegne av Byggmesterforbundet presisere at det fra vår side ikke er fremmet forslag om å gjeninnføre den gamle bygningskontrollen.
    Ser frem til god dialog med DiBK om å utvikle en effektiv tilsynssynsstrategi.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.