Ketil Krogstad, avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet.

– Bygningskontroll er over og ut

– Det er ikke riktig av kommunene å drive bygningskontroll, de skal ikke legge seg bort i tekniske krav i søknad eller tilsyn, sier avdelingsdirektør Ketil Krogstad i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

– Det forventes ikke at kommunene skal drive bygningskontroll, det er over og ut for lenge siden, sa Krogstad på Byggesaksdagene som DiBK arrangerte i november i fjor. Hele foredraget er tilgjengelig på www.dibk.no.

Avdelingsdirektøren viste til at byggteknisk forskrift allerede i 1997 slår fast at det er den som bygger som skal ha ansvar for å bygge riktig. Når kommunene er opptatt av kvalitet og kjompetanse, må de rendyrke tilsyn med foretakene, og sikre at de har kompetansen som trengs. Er det nødvendig med teknisk kontroll, må det skje ved uavhengig kontroll av profesjonelle foretak med ansvar, sier han.

Krogstad mener det er opplagt at kommunene ikke kan ha nødvendig kompetanse til tekniske tilsyn.

 

Les også: Stimulere foretakene heller enn flere tilsyn

 

annonse

 

Ulike praksis i kommunene

Krogstads uttalelser i foredraget er interessante sett i sammenheng med Byggmesterforbundets og den øvrige byggenæringens krav om tilsyn på byggeplass, ikke bare med dokumenter.

Avdelingsdirektør Janneke Solem i Dibk svarer

Janneke Solem, avdelingsdirektør i DiBK. (Foto: Morten Brakstad)
Janneke Solem, avdelingsdirektør i DiBK. (Foto: Morten Brakestad)

slik på spørsmålet om hvorfor tilsynene skal skje med dokumenter:

– Bakgrunnen er erfaringer i byggenæringen med stor variasjon mellom kommunene, og et ønske om større forutsigbarhet og bedre tilrettelegging for digital saksbehandling. Men kommunene kan selvsagt vurdere tekniske krav ved tilsyn. De velger selv om dokumenttilsyn, inspeksjon, intervju eller andre framgangsmåter er mest hensiktsmessig, forklarer Solem i en e-post.

 

Dokumenttilsyn mest effektivt

– Kommunene har begrenset med ressurser og kompetanse, og har mulighet til å prioritere ut fra dette, fortsetter hun.

– For mange kommuner innebærer det at tilsynet blir mest effektivt ved å se på foretakenes kompetanse og system framfor å ettergå tekniske løsningsvalg. En slik tilnærming bidrar også til at foretakene oppfyller kravene, ikke bare i ett enkelt prosjekt, men hver gang. Og det bidrar til at rollefordelingen ivaretas: foretakene har ansvaret for at kravene oppfylles, kommunene har et mer begrenset ansvar for å påse at dette skjer.

– Hvis det er tvil om tekniske krav er oppfylt, kan uavhengig kontroll være et bedre egnet virkemiddel for kommunen å benytte, skriver hun.

 

Kommenter

Del denne artikkelen